TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN HUYỆN QUẢNG ĐIỀN
Lịch công tác tuần phòng văn hóa thông tin Quảng Điền
Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 5

Hôm nay: 0

Tuần này: 504

Tháng này: 5093

Tổng lượt truy cập: 327860

HƯỞNG ỨNG NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM (28/6)   ***  

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI PHẢI GẮN VỚI XÂY DỰNG THÔN VĂN HÓA
Trong số 19 tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới có tiêu chí số 16 là xã đạt chuẩn nông thôn mới phải có 70% làng, thôn trở lên đạt tiêu chuẩn văn hóa. Điều này cho thấy xây dựng nông thôn mới tất yếu phải xây dựng thôn văn hóa để làm nền tảng, bảo đảm tính bền vững cho sự phát triển dài lâu của nông thôn mới.

           Văn hóa làng xã là hệ thống những giá trị được hình thành trong quá trình lao động sản xuất và sinh hoạt tinh thần của cộng đồng cư dân ở một làng, một xã được chắt lọc, vun đắp nên từ bao đời nay. Xây dựng làng văn hóa trong nông thôn mới bao gồm nhiều mặt như thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; xây dựng nếp sống văn hóa; xây dựng thiết chế văn hóa; bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tham gia các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và nhiều hoạt động khác do chính quyền địa phương phát động… Vì vậy, xây dựng làng văn hóa đòi hỏi mỗi người dân phải nâng cao ý thức, trách nhiệm, cộng đồng chung sức, quyết tâm xây dựng làng, thôn văn hóa. 

         Nông thôn gắn liền với làng xã, vì vậy, xây dựng văn hóa nông thôn mới là xây dựng làng văn hóa. Việc xây dựng đời sống văn hóa ở nông thôn mới phải trên cơ sở của nền tảng văn hóa làng xã hình thành từ lâu đời. Sau nhiều năm triển khai, phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Quảng Điền đã đạt được những kết quả đáng kể, đặc biệt là trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc huy động các nguồn lực xây dựng các thiết chế văn hóa, công trình văn hóa.

          Việc xây dựng văn hóa trong nông thôn mới bao hàm cả việc xây dựng con người mới, xây dựng đời sống tinh thần của nhân dân phong phú, hiện đại và nhân văn trên nền tảng bản sắc văn hóa của dân tộc. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII cũng đã nêu rõ: Tiếp tục đưa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” đi vào chiều sâu. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; đẩy lùi hủ tục, các tệ nạn cờ bạc, bạo lực, gây rối trật tự công cộng. Xây dựng, tăng cường hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao từ huyện đến cơ sở, bảo đảm tính thiết thực và bền vững.

          Ở nhiều địa phương trong huyện, sau khi phát động chương trình xây dựng nông thôn mới, Ban điều hành làng văn hóa và toàn thể nhân dân đã đồng tình, hưởng ứng, chung tay xây dựng bộ mặt làng quê ngày càng thêm khang trang, khởi sắc bằng những việc làm cụ thể, thiết thực trên cơ sở phát huy nội lực như tự nguyện hiến đất, hiến cây để làm đường giao thông, xây dựng cổng chào, xây nhà văn hóa thôn…Tiêu biểu như các thôn Phú Lễ, Hà Cảng, (xã Quảng Phú); Phú Lương B, Đông Xuyên, Mỹ Xá (Quảng An); Vĩnh Tu (Quảng Ngạn); Đức Trọng (Quảng Vinh), Khuông Phò Nam (thị trấn Sịa)….người dân đã đóng góp hàng trăm triệu đồng để xây dựng nhà văn hóa thôn khang trang, phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần của nhân dân. Bên cạnh đó, các thôn trên địa bàn còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao vừa tạo phong trào vừa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa của nhân dân, góp phần làm cho đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân ngày càng phong phú, khơi dậy tình yêu lao động, hăng say sản xuất trong nhân dân. Việc tuyên truyền xây dựng nếp sống văn hóa còn được thực hiện lồng ghép với việc triển khai ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, xóa đói giảm nghèo và vận động người dân thực hiện các chính sách dân số-KHHGĐ, khuyến học, đền ơn đáp nghĩa…

Giữ vững và nâng cao chất lượng đời sống văn hóa cơ sở là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được xác định trong thời gian tới. Để làm được việc này, cần phải nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và mọi người dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của nhiệm vụ văn hóa nói chung và xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở nói riêng. Khắc phục những hạn chế trong thời gian qua như tính hình thức, thiếu chiều sâu. Tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn để nâng cao hiệu quả sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống, đặc biệt là đời sống văn hóa. Cụ thể hóa những nhiệm vụ, nội dung mới về lĩnh vực văn hóa vào trong từng tiêu chí cụ thể. Tăng cường công tác tuyên truyền về các phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng làng văn hóa… làm cho các phong trào thực sự đi vào cuộc sống của từng người dân và cộng đồng dân cư. Thường xuyên tổng kết, sơ kết đánh giá kết quả xây dựng các phong trào xây dựng nông thôn mới và xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở để làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch phát triển trong thời gian tiếp theo. Biểu dương, khen thưởng thường xuyên, kịp thời các đơn vị, cá nhân tiêu biểu trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở…

         Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, chính quyền và nhân dân ở các địa phương đã và đang nỗ lực xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng văn hóa ở cơ sở. Thực tế xây dựng nông thôn mới cho thấy, ở đâu biết phát huy nội lực, biết huy động những giá trị văn hóa, cả vật chất và tinh thần vào xây dựng nông thôn mới và thực hiện tốt tinh thần dân chủ, người dân biết đồng sức, đồng lòng thì ở đó tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được đẩy nhanh và đạt nhiều kết quả thiết thực, đời sống người dân ngày một nâng cao. Xây dựng nông thôn mới phải gắn với xây dựng văn hóa ở cơ sở mới xây đắp được những giá trị tốt đẹp trong đời sống nhân dân, làm cho phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, khơi dậy tinh thần tự giác, ý thức tự lực tự cường của người dân để họ hăng hái tham gia. Đây cũng là nhiệm vụ chiến lược, là trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể và của toàn dân vì lợi ích mỗi người dân và của cả cộng đồng./.

Phương Linh

 

 

Các bài khác
Đăng nhập hệ thống
SÓNG NƯỚC TAM GIANG 2014
hoạt động các tổ chức đoàn thể
tuyên truyền cải cách hành chính
Cải cách thủ tục hành chính công
Tập san 2016
Lịch sử Quảng Điền
Các điểm đến du lịch Quảng Điền
Trang Thơ Quảng Điền
giấy mời qua mạng
Loading the player ...

Phần mềm quản lý hồ sơ công việc
UBND huyện Quảng Điền
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Liên hệ gửi bài
Liên hệ - Góp ý