TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN HUYỆN QUẢNG ĐIỀN
Lịch công tác tuần phòng văn hóa thông tin Quảng Điền
Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 5

Hôm nay: 0

Tuần này: 504

Tháng này: 5093

Tổng lượt truy cập: 327860

HƯỞNG ỨNG NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM (28/6)   ***  

Quảng Điền sau 5 năm triển khai Luật Phòng, chống bạo lực gia đình
Gia đình là tế bào của xã hội, là môi trường quan trọng giáo dục nếp sống và hình thành nhân cách con người. Trải qua nhiều thế hệ, gia đình Việt Nam được hình thành và phát triển với những chuẩn mực, giá trị tốt đẹp góp phần hình thành bản sắc văn hóa của dân tộc. Tuy nhiên, do ảnh hưởng mặt trái của cơ chế thị trường, nhiều giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp của gia đình đang có biểu hiện xuống cấp. Đặc biệt là tình trạng bạo lực gia đình ngày càng gia tăng và có nhiều vụ gây hậu quả nghiêm trọng... gây ảnh hưởng không nhỏ đến hạnh phúc và sự bền vững của các gia đình. Xác định nhiệm vụ xây dựng gia đình “ít con, ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc”, không có bạo lực là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, huyện Quảng Điền đã tích cực triển khai thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và đã đạt nhiều kết quả quan trọng.

        Ngày 21/11/2007  Quốc hội đã ban hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, tiếp đó UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Chỉ thị số 01/209/CT-UBND ngày 07/01/2009 về việc triển khai thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, đây là cơ sở để Quảng Điền đẩy mạnh công tác phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn huyện. Để việc triển khai Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và Chỉ thị số 01 của UBND tỉnh được thực hiện đồng bộ và đạt hiệu quả, Huyện ủy Quảng Điền đã tổ chức quán triệt Chỉ thị này cho cán bộ chủ chốt các cơ quan, ban ngành cấp huyện và các xã, thị trấn. Các cáp ủy đảng, chính quyền địa phương đã đưa nội dung Chỉ thị vào sinh hoạt chi bộ, chương trình, kế hoạch hoạt động, nhiệm vụ chính trị xã hội của các địa phương và mỗi cơ quan, đơn vị. Động viên cán bộ, đảng viên nghiêm túc thực hiện. Bên cạnh đó, UBND huyện đã thành lập Ban chỉ đạo “Phòng, chống bạo lực gia đình” cấp huyện và các xã, thị trấn, phân công địa bàn phụ trách cho từng thành viên, qua đó đã kịp thời nắm bắt tình hình và lãnh chỉ đạo phong trào toàn diện hơn. Đã kiện toàn đội ngũ cán bộ chuyên trách từ huyện đến cơ sở, ở cấp huyện có cán bộ phụ trách công tác gia đình thuộc Phòng Văn hóa và Thông tin, cấp xã có Cán bộ văn hóa xã hội các xã, thị trấn; ở các thôn có Thôn trưởng, Chủ nhiệm các câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình... Bên cạnh đó đã có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban ngành trong công tác phòng chống bạo lực gia đình như: Hội nông  dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn thanh niên, Công an, UBMTTQVN huyện... nên đội ngũ cán bộ không những được kiện toàn theo cấp dọc từ huyện đến cơ sở mà còn có sự tham gia của các cơ quan, đoàn thể chính trị xã hội. Nhờ vậy công tác lãnh chỉ đạo thống nhất từ trên xuống và việc thực hiện được triển khai đồng bộ.

Triển khai tập huấn về công tác gia đình cho các xã, thị trấn

       Để các nội dung của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình từng bước đi vào cuộc sống, huyện Quảng Điền đã tích cực triển khai nhiều hình thức tuyên truyền từ huyện đến cơ sở: Từ năm 2008 đến nay, đã tiến hành tuyên truyền trên Đài truyền thành huyện và các Đài cơ sở 216 buổi, tổ chức truyền thông trực tiếp tại 60 thôn cho hàng trăm nghìn người dân, đồng thời tiến hành lồng ghép các nội dung về công tác gia đình vào các buổi sinh hoạt ở cơ sở, lồng ghép vào phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; cấp phát gần 7.000 tờ rơi, xây dựng hàng chục cụm pano tuyên truyền về gia đình và chính sách dân số- kế hoạch hóa gia đình; treo các băng-rôn, khẩu hiệu tại các điểm đông dân cư và trung tâm huyện lỵ... Đã tổ chức các lớp tập huấn về nghiệp vụ gia đình và các văn bản quy định về lĩnh vực gia đình như: Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới... cho gần 500 học viên là Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ, các bộ phụ trách Văn hóa xã hội của các xã, thị trấn, các trưởng thôn, đại diện Ban điều hành các thôn trên toàn huyện; và 20 buổi tập huấn về phòng chống bạo lực gia đình cho 793 học viên, 9 buổi tập huấn về kỹ năng tư vấn, hòa giải cho 101 học viên là thành viên của các câu lạc bộ “Gia đình hạnh phúc” trên địa bàn huyện… Thành lập 72 câu lạc bộ “Gia đình hạnh phúc”, câu lạc bộ “Nuôi con khỏe, dạy con ngoan”, 44 tổ tư vấn, 83 tổ hòa giải ở các thôn trên địa bàn huyện để tiến hành tư vấn, xử lý khi có bạo lực xảy ra…Qua đó đã từng bước đưa các chủ trương, chính sách của Đảng về gia đình và xây dựng gia đình văn hóa đi vào thực tiễn đời sống.

        Với việc triển khai đồng bộ nhiều biện pháp và sự tham gia của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, sau gần 5 năm triển khai thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, với sự quan tâm lãnh chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương. Công tác phòng chống bạo lực gia đình ngày càng được các cấp, các ngành, các gia đình và toàn xã hội quan tâm thực hiện, tình hình bạo lực gia đình trên địa bàn huyện giảm đáng kể. Qua thống kê cho thấy, năm 2009 toàn huyện có 55 vụ bạo lực gia đình đến cuối năm 2012 chỉ còn 17 vụ và 6 tháng đầu năm 2013 còn 09 vụ, giảm gần 80%. Các vụ bạo lực xảy ra chủ yếu là bạo lực tinh thần như: la mắng con cái, lời qua tiếng lại giữa vợ - chồng. Đối tượng bị bạo lực chủ yếu là phụ nữ (vợ), tình trạng bạo lực đối với người già và trẻ em ít xảy ra, những vụ bạo lực gây hậu quả nghiêm trọng và dẫn đến ly thân, ly hôn ngày càng giảm…

       Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được việc triển khai thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn huyện vẫn gặp nhiều khó khăn, so với nhiều địa phương khác thì tình hình bạo lực gia đình trên địa bàn huyện hiện nay vẫn còn có nhiều nguyên nhân dẫn đến bạo lực gia đình: kinh tế khó khăn, mâu thuẩn gia đình, người chồng nhậu nhẹt say, đánh đập vợ con, sinh con một bề… Đời sống cũng như nhận thức của một bộ phận người dân về vai trò, chức năng của gia đình chưa cao. Các tệ nạn xã hội như: rượu chè, cờ bạc… vẫn còn tồn tại, mặc khác do tâm lý cả nể, vì danh dự, hạnh phúc gia đình nên những nạn nhân bị bạo lực (thường là người vợ) thường không tự khai báo mà trái lại còn có ý che dấu, ý thức trách nhiệm của chính quyền các cấp, cán bộ và nhân dân về việc phòng, chống bạo lực gia đình chưa cao, nhiều quan niệm cũ vẫn còn tồn tại trong một bộ phận nhân dân…

        Để các nội dung của Luật đi vào cuộc sống một cách sâu rộng, thiết thực, góp phần giảm tình trạng bạo lực gia đình trên địa bàn huyện, trong thời gian tới cần tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo, phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành trong việc triển khai và thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; xây dựng những mô hình hay, phát hiện và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong việc phòng, chống bạo lực gia đình; tăng cường công tác tuyên truyền và thực hiện nhiều biện pháp nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cán bộ và nhân dân trên địa bàn về xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc, không có bạo lực.

                                                                                                                        Thanh Loan

Các bài khác
Đăng nhập hệ thống
SÓNG NƯỚC TAM GIANG 2014
hoạt động các tổ chức đoàn thể
tuyên truyền cải cách hành chính
Cải cách thủ tục hành chính công
Tập san 2016
Lịch sử Quảng Điền
Các điểm đến du lịch Quảng Điền
Trang Thơ Quảng Điền
giấy mời qua mạng
Loading the player ...

Phần mềm quản lý hồ sơ công việc
UBND huyện Quảng Điền
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Liên hệ gửi bài
Liên hệ - Góp ý