Lịch công tác tuần phòng văn hóa thông tin Quảng Điền
Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 9

Hôm nay: 235

Tuần này: 1155

Tháng này: 6691

Tổng lượt truy cập: 335155

HƯỞNG ỨNG NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM (28/6)   ***  

Quảng Đền sau 10 năm triển khai thực hiện Luật Phòng,Chống bạo lực gia đình
“Bạo lực gia đình là hành vi cố ý của thành viên gia đình gây tổn hại hoặc có khả năng gây tổn hại về thể chất, tinh thần, kinh tế đối với thành viên khác trong gia đình” Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của các cơ quan cấp trên, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn triển khai thực hiện. Sau 10 năm triển khai thực hiện Luật PCBLGĐ, tình hình gia đình và phòng, chống bạo lực trên địa bàn huyện đạt được nhiều kết quả.

                  

             10 năm qua, UBND huyện đã ban hành 86 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt luật phòng, chống bạo lực gia đình và các văn bản luật liên quan. Đặc biệt, chỉ đạo tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3; Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 như: Hội thi tìm hiểu Luật phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới; Hội nghị tổng kết 10 thi hành luật phòng, chống bạo lực gia đình; tổ chức gặp mặt, tuyên dương các gia đình văn hóa tiêu biểu; tổ chức các lớp tập huấn phổ biển kiến thức pháp luật về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 49/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Hội thi nấu ăn “cả nhà vào bếp”; Tổ chức tuyên truyền lưu động Luật phòng, chống bạo lực gia đình  và các trò chơi Ngày Gia đình Việt Nam 28/6.  Để truyền tải các nội dung liên quan đến phòng, chống bạo lực gia đình đến gần hơn với nhân dân, UBND huyện đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền từ huyện đến xã, thị trấn: từ năm 2008 đến nay có 1.523 lượt tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh huyện và các đài cơ sở; 399 buổi truyền thông tại các xã, thị trấn thôn; 777 buổi lồng ghép các giải pháp phòng, chống bạo lực gia đình vào sinh hoạt các đoàn thể cơ sở; 772 buổi lồng ghép vào phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; thực hiện 276 cụm băng-rôn, áp phích treo trên đường, khu dân cư; nhiều buổi tuyên truyền lưu động và cấp phát hơn 1000 tờ rơi với nhiều tài liệu có nội dung phòng, chống bạo lực gia đình. Ngoài ra đã kịp thời kiện toàn đội ngũ cán bộ chuyên trách từ huyện đến cơ sở. Ở cấp huyện có cán bộ phụ trách công tác gia đình thuộc Phòng Văn hóa và Thông tin; cấp xã có Cán bộ văn hóa xã hội; ở các thôn thì có Thôn trưởng, các đoàn thể, Chủ nhiệm các Câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình...Bên cạnh đó có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban ngành trong công tác phòng chống bạo lực gia đình như: Hội nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Công an, UBMTTQVN huyện...nên đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình không chỉ có ngành văn hóa mà còn có sự tham gia của các cơ quan, đoàn thể chính trị xã hội.

            Nhờ triền khai đồng bộ các giải pháp và sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền địa phương mà tình trạng bạo lực gia đình giảm đáng kể. Qua thống kê số liệu cho thấy năm 2008 có 143 vụ bạo lực gia đình, năm 2009 có 55 vụ đến năm 2014 có 23 vụ, năm 2015 có 15 vụ, năm 2016 có 19 vụ và năm 2017 có 7 vụ. Nhiều vụ việc bạo lực cũng được giải quyết bằng các biện pháp như: góp ý phê bình trong cộng đồng dân cư (91 vụ); giáo dục (09 vụ). Để bảo vệ, hỗ trợ giúp đỡ nạn nhân bạo lực gia đình có chỗ nương tựa, phần nào ổn định tâm lý, các cấp ngành, chính quyền địa phương đã triển khai thành lập 46 địa chỉ tin cậy ở cộng đồng, 11 cơ sở khám chữa bệnh; 05 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững; 05 nhóm phòng, chống bạo lực gia đình; 29 câu lạc bộ không sinh con thứ 3 trở lên; 17 câu lạc bộ hạnh phúc gia đình; 08 câu lạc bộ gia đình văn hóa;  một số xã, thị trấn còn xây dựng mô hình câu lạc bộ nam nông dân không sinh con thứ 3 trở lên.

        Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện luật phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn huyện còn gặp nhiều khó khăn mà nguyên nhân chính đó là huyện Quảng Điền là một trong những huyện khó khăn của tỉnh Thừa Thiên Huế, nhận thức của một bộ phận người dân về Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật PCBLGĐ chưa cao. Do đó thiếu các kỹ năng ứng xử mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình, kỹ năng làm cha, mẹ, kỹ năng trong giao tiếp, kỹ năng quản lý bản thân cũng khiến cho người có hành vi bạo lực gia đình không biết kiểm soát bản thân, từ đó dễ có ứng xử thô bạo trong gia đình và nạn nhân bị bạo lực (thường là phụ nữ) cũng có hạn chế trong nhận thức, tính cam chịu làm cho họ có nguy cơ trở thành mục tiêu của nạn bạo hành và khó có khả năng giải quyết bạo hành gia đình.

           Để nâng cao chất lượng hoạt động về công tác gia đình trong thời gian đến cần tăng cường hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước về Luật phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới và các văn bản liên quan;  nâng cao hiệu quả hoạt động, nhân rộng các câu lạc bộ, mô hình phòng, chống bạo lực gia đình; tạo điều kiện, giúp cho các gia đình tiếp cận, tham gia vào các hoạt động lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống, thực hiện bình đẳng giới trong gia đình, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, góp phần nâng cao hiệu quả lao động, sản xuất, xây dựng gia đình ngày càng no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và không có bạo lực.

                                                                                                                                          Lê Thị Hiền

     

 

 

Các bài khác
Đăng nhập hệ thống
SÓNG NƯỚC TAM GIANG 2014
hoạt động các tổ chức đoàn thể
tuyên truyền cải cách hành chính
Cải cách thủ tục hành chính công
Tập san 2016
Lịch sử Quảng Điền
Các điểm đến du lịch Quảng Điền
Trang Thơ Quảng Điền
giấy mời qua mạng
Loading the player ...

Phần mềm quản lý hồ sơ công việc
UBND huyện Quảng Điền
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Liên hệ gửi bài
Liên hệ - Góp ý