TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN HUYỆN QUẢNG ĐIỀN
Lịch công tác tuần phòng văn hóa thông tin Quảng Điền
Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 8

Hôm nay: 32

Tuần này: 663

Tháng này: 5252

Tổng lượt truy cập: 328120

HƯỞNG ỨNG NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM (28/6)   ***  

Kết quả 10 năm thực hiện Phong trào “TDĐKXDĐSVH” trên địa bàn huyện Quảng Điền
Có thể nói rằng: bản chất của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) là giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xây dựng nếp sống văn minh, kỷ cương xã hội, sống và làm việc theo pháp luật; xây dựng môi trường văn hóa sạch - đẹp - an toàn, xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, thể thao cơ sở; làm cho phong trào lan tỏa, thấm sâu vào từng gia đình và toàn xã hội, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động, hướng tới một xã hội thực sự văn minh.

       Trong thời gian qua, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện Quảng Điền luôn được sự quan tâm chỉ đạo cụ thể, sát sao của Huyện ủy, HĐND và UBND huyện. Ban Chỉ đạo phong trào "TDĐKXDĐSVH” huyện với sự thống nhất cao trong công tác chỉ đạo, điều hành cũng như hướng dẫn, tổ chức thực hiện đối với Ban chỉ đạo “TDĐKXDĐSVH” các xã, thị trấn, nhờ vậy mà đã phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp trong công tác chỉ đạo, phối hợp và đẩy mạnh các phong trào ở địa phương gắn với phong trào TDĐKXDĐSVH. Qua đó phong trào đã phát triển sâu rộng và trở thành phong trào thi đua sôi nổi của mọi tầng lớp nhân dân, hiệu quả của ph ong trào góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

       Qua 10 năm thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH” trên địa bàn huyện Quảng Điền, các phong trào cụ thể đã được người dân hưởng ứng và tham gia tích cực, thực sự có sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của người dân.

        Trước hết, phong trào xây dựng gia đình văn hóa được các địa phương hưởng ứng sôi nổi, các hộ gia đình tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương, mỗi hộ gia đình đều gắn liền trách nhiệm của mình cộng đồng làng, xóm như việc tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ gìn vệ sinh môi trường, nếp sống văn hóa. Hiệu quả từ phong trào xây dựng gia đình văn hóa đã góp phần giúp địa phương từng bước đẩy lùi các tệ nạn xã hội, phong tục tập quán lạc hậu như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dạy  “gia đình tốt thì xã hội mới tốt". Đến năm 2012 có 21.169/23.069 hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, trong đó có 20.247 hộ được công nhận “Gia đình văn hóa”, đạt tỷ lệ 95,6%. Việc thực hiện các tiêu chuẩn công nhận gia đình văn hóa đã góp phần tích cực trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống của gia đình Việt Nam, cũng như xây dựng mô hình gia đình mới bình đẳng, ấm no và hạnh phúc.

         Phong trào xây dựng làng văn hóa ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành phong trào sôi nổi và rộng khắp. Việc bình xét danh hiệu “Làng văn hóa” được tiến hành theo đúng quy trình, thủ tục dựa trên các tiêu chuẩn của Hướng dẫn số 675/VHTT-VHCS ngày 13/9/2006 của Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và sau này được thay thế bằng Hướng dẫn 818/HD-SVHTTDL của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc bình chọn và công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Làng, thôn, bản, tổ dân phố văn hóa”, “Cơ quan, đơn vị văn hóa” và hướng dẫn của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện. Hàng năm, Ban chỉ đạo phong trào đã tổ chức kiểm tra, công nhận làng văn hóa. Đặc biệt đã tổ chức Hội nghị tổng kết 12 năm phong trào xây dựng “làng văn hóa” trên toàn huyện, tuyên dương và khen thưởng nhiều làng văn hóa tiêu biểu trong việc thực hiện quy ước xây dựng làng văn hóa, đồng thời rút ra những hạn chế thiếu sót trong quá trình thực hiện để nâng cao chất lượng phong trào trong thời gian tới. Đến nay, tất cả 102/102 làng, thôn đã đăng ký xây dựng đơn vị hóa, đã có 97/102 làng, thôn đã được công nhận đạt chuẩn văn hóa (đạt 95,09%). Đặc biệt làng văn hóa An Gia (Thị trấn Sịa) được chọn là 01 trong 3 làng văn hóa tiêu biểu của tỉnh Thừa Thiên Huế tham dự hội nghị biểu dương làng văn hóa tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 1989-2009.

          Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa đã được lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, trường học cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên chức trong toàn huyện đều hưởng ứng và thực hiện tốt các quy ước xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa. Hàng năm Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện đã tổ chức kiểm tra công nhận cơ quan đạt chuẩn văn hóa và khen thưởng những đơn vị thực hiện tốt quy ước xây dựng cơ quan văn hóa, động viên kịp thời góp phần nâng cao chất lượng phong trào. Đến nay, tổng số cơ quan, đơn vị đã được công nhận đến thời điểm này là 91/98 đơn vị đăng ký, đạt tỷ lệ 92,8%. Việc thực hiện phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa đã củng cố và nâng cao tính kỷ cương, nề nếp nơi công sở, ý thức chấp hành kỷ luật công tác, cũng như xây dựng môi trường văn hóa nơi làm việc được chú trọng. Bên cạnh đó, nhờ thực hiện tốt phong trào này đã tạo động lực để mỗi cơ quan, đơn vị phấn đấu, nâng cao hiệu quả công việc.

        Phong trào thi đua lao động sáng tạo, biểu dương gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến cũng được phát động mạnh mẽ, tạo chuyển biến tích cực ở mọi cấp, mọi ngành, mọi đoàn thể, mọi cơ quan, đơn vị và trong nhân dân, làm cho phong trào thi đua yêu nước phát triển sôi nổi trong toàn huyện. Qua phong trào này đã xuất hiện nhiều điển hình cá nhân và tập thể tiên tiến trên các lĩnh vực sản xuất kinh tế, công tác, hoạt động xã hội

        Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư”  được triển khai thực hiện trên toàn huyện và phát triển mạnh mẽ với nhiều mô hình tốt, nhiều kinh nghiệm hay, được nhân rộng trên địa bàn huyện, tạo sự chuyển biến tích cực trong đời sống xã hội của từng khu vực dân cư. Việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư” đã góp phần tích cực đến phong trào xây “Làng văn hóa”, tạo nên diện mạo mới ở vùng nông thôn Quảng Điền cả về văn hóa lẫn kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng. Đặc biệt các xã, thị trấn, các làng, thôn trên địa bàn huyện đã triển khai thực hiện tốt 6 nội dung của cuộc vận động đó là: Đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo làm giàu chính đáng; Đoàn kết phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, tương thân tương ái; Đoàn kết phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, mọi người sóng và làm theo hiến pháp và pháp luật; Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và thuần phong mỹ tục trong nhân dân; Đoàn kết chăm lo sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; Đoàn kết xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh

         Phong trào ”Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” được phát động ở các cấp các ngành. Ngoài các hoạt động thể thao lớn như Đại hội Thể dục thể thao huyện, Đại hội thể dục thể thao cấp cơ sở, các hội thi, hội thao… Thông qua các ngày lễ, ngày hội của quê hương đất nước, nhiều địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động thể thao mang tính truyền thống như: đua ghe, giải bóng đá, bóng chuyền thanh niên nông thôn ... được mọi người hưởng ứng một cách tích cực. Ngoài ra, nhiều Câu lạc bộ võ thuật như: Karatedo, Teawondo, Thiếu Lâm Nam Sơn, câu lạc bộ bóng bàn, cầu lông… hoạt động thường xuyên tại trung tâm huyện lỵ và nhiều Câu lạc bộ võ thuật đang hoạt động ở các xã, thị trấn thu hút đông đảo cán bộ, nhân dân, thanh thiếu niên tham gia, góp phần đưa phong trào “Rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” ngày càng phát triển. Đến nay, đã có 15,3% số người dân thường xuyên luyện tập thân thể; 9% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn “Gia đình thể thao”. Tiêu biểu về phong trào TDTT phải kể đến một số địa phương đơn vị như: Thị trấn Sịa, Quảng Phước, Quảng Thành, Quảng Ngạn, Trường Hóa Châu, cơ quan Công an, Quân sự huyện... Công tác xã hội hóa hoạt động thể dục thể thao cũng được đẩy mạnh, bên cạnh việc vận động nhân dân tham gia luyện tập thể dục thể thao, các hoạt động kêu gọi tài trợ, đóng góp để xây dựng các thiết chế văn hóa, cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu học tập, rèn luyện thân thể cũng được thực hiện và được nhân dân đồng tình hưởng ứng.

         Phong trào “Học tập, lao động sáng tạo” được phát huy, nhất là trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân dân lao động cũng như mọi tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao trình độ nghề nghiệp trong các lĩnh vực kinh tế xã hội. Hàng năm các cơ quan, đơn vị đều phát động phong trào thi đua sôi nổi trong cán bộ công nhân viên chức lao động, huy động nguồn lực trí tuệ phục vụ cho lao động sản xuất của cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, vì mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào cơ quan, trường học đã nâng cao hiệu quả công việc, công tác tuyên truyền, phổ biến khoa học kỹ thuật và ứng dụng các thành tựu vào sản xuất được chú trọng, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp đã đưa năng suất cây trồng, vật nuôi ngày càng tăng. Nhiều hộ gia đình được công nhận “gia đình nông dân sản xuất giỏi”, nhiều mô hình sản xuất kinh tế có hiệu quả đã được nhân rộng trong toàn huyện, thúc đẩy kinh tế các địa phương phát triển, ổn định đời sống người dân.

           Có thể nói, bên cạnh những kết quả đã đạt được, Phong trào “TDĐKXDĐSVH” vẫn còn những tồn tại, hạn chế, vướng mắc nhất định cần được khắc phục tháo gỡ, song phong trào đã thực sự trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi vì mục tiêu cao cả “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

        Phong trào TDĐKXDĐSVH là một cuộc vận động lớn, liên quan đến nhiều vấn đề về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh... Trong đó, xây dựng thật tốt nếp sống văn hóa trong toàn xã hội là mục đích lớn nhất của phong trào. Để đạt được mục tiêu này cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự phối hợp thường xuyên và chặt chẽ của các cấp, các ngành; sự ủng hộ, tham gia nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân để văn hóa thực sự là ngọn đuốc “soi đường cho quốc dân đi” như Bác Hồ từng căn dặn.       

                                                                                                                                               Văn Anh

Các bài khác
Đăng nhập hệ thống
SÓNG NƯỚC TAM GIANG 2014
hoạt động các tổ chức đoàn thể
tuyên truyền cải cách hành chính
Cải cách thủ tục hành chính công
Tập san 2016
Lịch sử Quảng Điền
Các điểm đến du lịch Quảng Điền
Trang Thơ Quảng Điền
giấy mời qua mạng
Loading the player ...

Phần mềm quản lý hồ sơ công việc
UBND huyện Quảng Điền
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Liên hệ gửi bài
Liên hệ - Góp ý