TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN HUYỆN QUẢNG ĐIỀN
Lịch công tác tuần phòng văn hóa thông tin Quảng Điền
Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 5

Hôm nay: 0

Tuần này: 504

Tháng này: 5093

Tổng lượt truy cập: 327861

HƯỞNG ỨNG NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM (28/6)   ***  

Kiện toàn mô hình Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng từ Trung ương xuống cơ sở
Đây là một nội dung được nhấn mạnh trong Báo cáo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí.

Theo Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, thời gian qua, thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, Ban Chỉ đạo Trung ương đã thể hiện vai trò của mình trong điều hành công tác PCTN trên phạm vi cả nước: đánh giá tình hình và đề ra nhiệm vụ, kế hoạch, chương trình công tác trong từng thời kỳ; xác định các nhiệm vụ trọng tâm và các lĩnh vực cần tập trung chỉ đạo thực hiện trong từng thời gian, chỉ đạo cụ thể hóa các chủ trương, giải pháp được đề ra trong Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) cũng như tăng cường phối kết hợp với các cơ quan liên ngành có liên quan đến công tác PCTN. Riêng Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã triển khai hiệu quả chủ trì việc kiểm tra, xây dựng các nội dung sơ kết, tổng kết công tác PCTN và thực hiện Luật PCTN 5 năm qua, đáp ứng vai trò tham mưu, giúp việc Tỉnh, Thành ủy trong chỉ đạo, đôn đốc, phối hợp công tác PCTN ở địa phương...

Tuy nhiên, qua 5 năm, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị chuyên trách về PCTN còn thấp. Theo nhận định của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương và Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương hiệu quả chưa cao, chưa dành thời lượng thỏa đáng cho công tác hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X). Hầu hết các thành viên của Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo địa phương đều tham gia với hình thức kiêm nhiệm, thời gian dành cho thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo là rất hạn chế. Một số Ban Chỉ đạo và Văn phòng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh không nắm chắc tình hình hoạt động PCTN trên địa bàn. Nhiều thành viên kiêm nhiệm của Ban Chỉ đạo chưa ý thức đẩy đủ trách nhiệm và ít tham gia thực hiện nhiệm vụ. Tại các cuộc họp định kỳ, các Ban Chỉ đạo thường chỉ kiểm điểm, đánh giá kết quả công tác PCTN của kỳ trước và đề ra chương trình, kế hoạch cho kỳ sau mà ít kết luận hoặc có ý kiến chỉ đạo về một số vấn đề cụ thể. Thêm vào đó, việc theo dõi, đôn đốc quá trình thực hiện các chương trình, kế hoạch lại thiếu sâu sát nên vai trò Ban Chỉ đạo chưa thực sự phát huy mạnh mẽ và hiệu quả thấp. Nhiều lúc, nhiều nơi, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và văn phòng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về PCTN còn lúng túng về nội dung và phương thực hoạt động; số lượng cán bộ ít, kiêm nhiệm là chính; còn một số vướng mắc trong quy chế phối hợp hoạt động giữa Ban Chỉ đạo, Văn phòng Ban Chỉ đạo với hệ thống các cơ quan chuyên trách về PCTN...

Tình hình đó đòi hỏi phải nhanh chóng kiện toàn lại hệ thống Ban Chỉ đạo từ Trung ương xuống cơ sở. Theo kiến nghị và đề xuất của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, cần triển khai 6 mô hình với tiêu chí là đủ sức mạnh, có thực quyền, hoạt động hiệu quả; bảo đảm sự độc lập cần thiết với các cơ quan quản lý Nhà nước…

6 mô hình đó, bao gồm: (1)- Giữ mô hình như hiện nay, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ; song cần hoàn thiện thêm về cơ chế hoạt động, bổ sung thêm một số thành viên cả chuyên trách và kiêm nhiệm. (2)- Ban Chỉ đạo do Bộ Chính trị, Ban Bí thư trực tiếp chỉ đạo để đảm bảo thuận lợi trong việc chỉ đạo các cơ quan tư pháp đối với việc xử lý các vụ án tham nhũng và xử lý cán bộ, đảng viên. (3)- Ban Chỉ đạo do Chủ tịch nước trực tiếp chỉ đạo. (4)- Ban Chỉ đạo do Quốc hội trực tiếp chỉ đạo. (5)- Hợp nhất với Ủy ban Kiểm tra Trung ương. (6)- Chuyển Ban Chỉ đạo thành Ủy ban PCTN T.Ư, với việc quy định rõ chức năng, nhiệm vụ theo hướng tăng thẩm quyền cho ủy ban này.

Tuy nhiên, như khẳng định tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) và tổng kết 5 năm thực hiện Luật PCTN ngày 7/3 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã nêu rõ: Với mô hình 1, ngay trong cuộc họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2012, đã có 16/22 thành viên của Chính phủ bỏ phiếu đồng ý. Do đó, trước các ý kiến đề xuất tại Hội nghị, Ban Chỉ đạo Trung ương sẽ tiếp tục hoàn chỉnh, bổ sung các kiến nghị đề trình lên lấy ý kiến quyết định cuối cùng vào Hội nghị lầm thứ 5 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 4/2012.

Cũng tại Hội nghị nói trên, theo đề xuất của Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân, đại diện tỉnh Quãng Ngãi, lãnh đạo tỉnh Tiền Giang, đại diện Ngân hàng Nhà nước, đại diện Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam... cần tiếp tục bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, tạo hành lang pháp lý trong PCTN, hạn chế những kẽ hở dễ phát sinh tham nhũng tiêu cực; sớm ban hành luật giám định tư pháp và xây dựng trung tâm giám định tư pháp nhằm góp phần đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, đặc biệt với việc kiện toàn mô hình Ban Chỉ đạo PCTN từ Trung ương xuống địa phương trong tình hình hiện nay là cần thiết.

Có chăng, cần có một sự thống nhất cuối cùng để từ đó đưa ra một mô hình hoạt động hiệu quả, góp phần củng cố lại chức năng, nhiệm vụ của hệ thống các Ban Chỉ đạo này, phát huy vai trò đắc lực

hệ thống Ban Chỉ đạo từ Trung ương xuống cơ sở vào công tác quản lý, theo dõi, điều hành, giám sát công cuộc đấu tranh PCTN ở nước ta hiện nay và thời gian tiếp theo./.                                

                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                  www.cpv.org.vn

                 

Các bài khác
Đăng nhập hệ thống
SÓNG NƯỚC TAM GIANG 2014
hoạt động các tổ chức đoàn thể
tuyên truyền cải cách hành chính
Cải cách thủ tục hành chính công
Tập san 2016
Lịch sử Quảng Điền
Các điểm đến du lịch Quảng Điền
Trang Thơ Quảng Điền
giấy mời qua mạng
Loading the player ...

Phần mềm quản lý hồ sơ công việc
UBND huyện Quảng Điền
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Liên hệ gửi bài
Liên hệ - Góp ý