TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN HUYỆN QUẢNG ĐIỀN
Lịch công tác tuần phòng văn hóa thông tin Quảng Điền
Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 8

Hôm nay: 32

Tuần này: 663

Tháng này: 5252

Tổng lượt truy cập: 328120

HƯỞNG ỨNG NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM (28/6)   ***  

Đảng ta tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II, 1951
Trong lịch sử của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, hiếm có một Đảng nào phải đương đầu vô cùng những thử thách, khó khăn như Đảng cộng sản Việt Nam. Cách mạng rồi kẽ thù, thù địch rồi kháng chiến; đã làm cho Đảng ta không đủ thời gian và điều kiện để tổ chức một đại hội trong suốt 16 năm (1935, Đại hội lần thứ I của Đảng). Chính vì vậy, khi cuộc kháng chiến của nhân dân ta bước sang một giai đoạn mới, Đảng ta phải nhanh chóng tổ chức một đại hội để bầu ra Ban Chấp hành Trung ương mới, đề ra phương hướng cách mạng mới.

        Mặt khác, cho đến cuối năm 1950, tình hình cách mạng Đông Dương có nhiều biến đổi rõ rệt. Phong trào cách mạng Campuchia và cách mạng Lào đã thực sự trưởng thành. Hơn nửa, đã đến lúc mà nhiệm vụ cũng như sự nghiệp đấu tranh của mổi nước Đông Dương không hoàn toàn đồng nhất mà cần phải có sự phân công cụ thể rõ ràng, sự ra đời của Ủy ban giải phóng Campuchia (6.1950) và Chính phủ kháng chiến PaThet Lào (8.1950) đã phản ánh rõ điều này.

        Thắng lợi rực rỡ của quân và dân ta trong chiến dịch Biên Giới đã mở ra một triển vọng cực kỳ thuận lợi để đưa cuộc kháng chiến tiến lên; cần phải chấn chỉnh những tư tưởng chủ quan, nóng vội; cần phải có một chính sách đối ngoại thực tế và hiệu quả để tranh thủ sự ủng hộ của các nước xã hội chủ nghĩa anh em và loài người tiến bộ trên toàn thế giới. Mặc khác việc đổi tên Đảng và sửa đổi điều lệ Đảng cũng là một đòi hỏi bức thiết... Tất cả, những diễn biến trên đây tình hình trong nước và thế giới đã giải thích vì sao Đảng ta quyết định tổ chức Đại hội vào đầu năm 1951.

        Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng họp từ ngày 11 đến 19 tháng 2 năm 1951, tại xã Quang Vinh, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Tham dự đại hội gồm 211 đại biểu chính thức và dự khuyết thay mặt cho 8.000 đảng viên trong cả nước. Đại hội đã thảo luận Báo cáo chính trị và Báo cáo bàn về cách mạng Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh và đồng chí Trường Chinh trình bày.

          Trong Báo cáo chính trị, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khái quát 5 năm tiến hành kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng kêu gọi phải mở rộng khối đoàn kết toàn dân – có nghĩa là tập hợp tất cả mọi lực lượng vào hàng ngủ kháng chiến.

           Trong Báo cáo bàn về cách mạng Việt Nam, Tổng bí Thư Trường Chinh nhấn mạnh hai nội dung cơ bản:

         Báo cáo khẳng định kẽ thù của nhân dân Việt Nam lúc này bên cạnh đế quốc Pháp còn có bọn can thiệp Mỹ. Đây là những đối tượng cần phải đánh đổ. Để tập hợp lực lượng Đảng ta khẳng định lực lượng kháng chiến bao gồm 4 giai cấp: giai cấp công nhân, giai cấp nông dân, giai cấp tiểu tư sản và tư sản dân tộc. Đây là động lực của cách mạng, bên cạnh 4 giai cấp chủ yếu trên đây còn có những thân sĩ yêu nước và những nhân sĩ dân chủ.

         Đại hội quyết định đưa Đảng ra hoạt động công khai lấy tên là Đảng Lao Động Việt Nam. Đây là một tất yếu lịch sử vì cách mạng Campuchia và cách mạng Lào đã thực sự trưởng thành. “Đại hội thông qua Chính cương, điều lệ của Đảng và Bầu Ban chấp hành Trung ương Đảng gồm 19 Ủy viên chính thức, 10 ủy viên dự khuyết, cử ra Bộ Chính trị gồm 7 Ủy viên chính thức: Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Lê Duẫn, Hoàng Quốc Việt, Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Chí Thanh và một ủy viên dự khuyết là Lê Văn Lương và bầu Ban Bí thư. Đồng chí Nguyễn Chí Thanh được cử vào Bí thư Trung ương Đảng” (Tr 13, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh với cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, NXB Quân đội nhân dân, Hà Nội năm 2004).

          Thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ II, khẳng định bước phát triển mới của cách mạng Việt Nam. Đảng ta đã đề ra một phương hướng chiến lược mới đúng đắn, sáng tạo phù hợp với sự phát triển của thực tiễn cách mạng. Thành công của đại hội khẳng định sự đoàn kết nhất trí rất cao trong toàn Đảng, toàn dân ta trong cuộc kháng chiến lâu dài và gian khổ.

           Những diễn biến của lịch sử cuộc kháng chiến chống Pháp từ năm 1951 đến 1954 đã chứng minh đường lối do Đảng ta đề ra trong Đại hội lần thứ II của Đảng là hoàn toàn đúng đắn, đây là tiền đề cơ bản nhất, quyết định nhất đến mọi thắng lợi. Một lần nửa Đảng Lao Động Việt Nam đã chứng minh năng lực lãnh đạo xuất sắc của mình trước mọi biến chuyển của thời cuộc.

          Trong suốt 83 năm qua, Đảng ta đã tổ chức XI kỳ đại hội, nhưng đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng có một dấu ấn đặc biệt. Đó là đại hội được tổ chức sau 16 năm – quảng thời gian dài nhất giữa hai kỳ đại hội. Đặc biệt đó là một đại hội đã thực sự tiếp thêm một sức mạnh để dân tộc ta lần đầu tiên đánh bại một trong những tên đế quốc thực dân hung hãm nhất.

                                                                                                                      TL

Các bài khác
Đăng nhập hệ thống
SÓNG NƯỚC TAM GIANG 2014
hoạt động các tổ chức đoàn thể
tuyên truyền cải cách hành chính
Cải cách thủ tục hành chính công
Tập san 2016
Lịch sử Quảng Điền
Các điểm đến du lịch Quảng Điền
Trang Thơ Quảng Điền
giấy mời qua mạng
Loading the player ...

Phần mềm quản lý hồ sơ công việc
UBND huyện Quảng Điền
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Liên hệ gửi bài
Liên hệ - Góp ý