This is alternative content.

Kính chúc quý khách hàng một năm mới sức khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng
Trang chủ Giới thiệu Tin tức Liên hệ  
Khu TĐ4 thuộc Khu B – Khu đô thị mới An Vân Dương, xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy
Mã bất động sản:
000114
Loại bất động sản:
Đấu giá giao quyền sử dụng đất lâu dài để xây dựng nhà ở
Địa điểm:
Xã Thủy Vân, Thị xã Hương Thủy
Mục đích sử dụng đất:
Đất ở
Thời hạn sử dụng đất:
Lâu dài
Diện tích:
Từ 135 - 271.3 m2/lô
Số lượng lô:
28
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt

Xem thông tin ở phần chi tiết


Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Sẽ có thông báo cụ thể sau.

Thời gian tổ chức bán đấu giá: Sẽ có thông báo cụ thể sau.
Địa điểm nộp hồ sơ và tổ chức đấu giá: Liên hệ Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường, 24 Lê Lợi - Huế - Điện thoại: 02343.898926

 I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

   1. Tên quỹ đất: 28 lô đất tại Khu TĐ4 thuộc Khu B - Khu đô thị mới An Vân Dương, xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy;

  2. Diện tích quỹ đất: 4.416,2m2

  3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở;

  4. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

  5. Hạ tầng kỹ thuật gắn liền với đất: Các lô đất đã được san nền và cắm mốc phân lô; đường giao thông, vĩa hè, cây xanh đã được đầu tư hoàn chỉnh; riêng các hạng mục như hệ thống điện, hệ thống cấp nước, thoát nước... đang hoàn thiện theo tiến độ của Dự án;

  6. Thông số quy hoạch: Thực hiện theo Công văn số 959/SXD-QHKT ngày 22/5/2017 của Sở Xây dựng về việc cung cấp thông tin quy hoạch tại Khu TĐ4 thuộc Khu B - Khu đô thị mới An Vân Dương; cụ thể như sau:

    - Tầng cao công trình: 2 - 4 tầng;

    - Chỉ giới xây dựng: Lùi 4m so với chỉ giới đường đỏ;

    - Mật độ xây dựng: ≤ 80%.

     - Thiết kế xây dựng nhà ở: Việc xây dựng nhà ở tại Khu TĐ4 thuộc Khu B - Khu đô thị mới An Vân Dương thực hiện theo thiết kế mẫu thống nhất của Dự án (Mẫu thiết kế nhà ở do Ban Quản lý khu vực Phát triển đô thị tỉnh cung cấp), Trung tâm Phát triển quỹ đất sẽ bàn giao cho các đối tượng trúng đấu giá khi hồ sơ thiết kế kiến trúc mẫu được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt..

    7. Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

STT

Ký hiệu lô đất

Tờ bản đồ địa chính số

Diện tích     (m2/lô)

Vị trí lô đất,

loại đường

Mức giá cụ thể (đ/m2)

Mức giá khởi điểm (đ/lô)

1

380

05

273,1

Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch 13,5 m và 12 m

5.000.000

1.365.500.000

2

381

05

216,8

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 13,5 m

5.000.000

1.084.000.000

3

382

05

240,9

Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch 13,5 m và 12 m

5.000.000

1.204.500.000

4

383

05

135,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m

5.600.000

756.000.000

5

384

05

135,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m

5.600.000

756.000.000

6

385

05

135,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m

5.600.000

756.000.000

7

386

05

135,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m

5.600.000

756.000.000

8

387

05

135,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m

5.600.000

756.000.000

9

388

05

135,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m

5.600.000

756.000.000

10

389

05

135,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m

5.600.000

756.000.000

11

390

05

135,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m

5.600.000

756.000.000

12

391

05

135,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m

5.600.000

756.000.000

13

392

05

135,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m

5.600.000

756.000.000

14

393

05

135,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m

5.600.000

756.000.000

15

394

05

237,6

Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch 16,5 m và 12 m

6.700.000

1.591.920.000

 

16

395

05

214,3

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 16,5 m

6.700.000

1.435.810.000

17

396

05

263,5

Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch 16,5 m và 12 m

6.700.000

1.765.450.000

18

397

05

135,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m

5.600.000

756.000.000

19

398

05

135,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m

5.600.000

756.000.000

20

399

05

135,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m

5.600.000

756.000.000

21

400

05

135,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m

5.600.000

756.000.000

22

401

05

135,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m

5.600.000

756.000.000

23

402

05

135,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m

5.600.000

756.000.000

24

403

05

135,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m

5.600.000

756.000.000

25

404

05

135,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m

5.600.000

756.000.000

26

405

05

135,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m

5.600.000

756.000.000

27

406

05

135,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m

5.600.000

756.000.000

28

407

05

135,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m

5.600.000

756.000.000

   Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đã bao gồm lệ phí trước bạ về đất theo qui định.

 IV. TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

  1. Người được tham gia đấu giá:

    Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và đúng các quy định của Luật Đất đai 2013;

    Trong mỗi lô đất thì (01) một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá (theo hộ khẩu).

  2. Hình thức và phương thức đấu giá:

    Đấu giá quyền sử dụng đất công khai, rộng rãi cho hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp theo từng vòng, liên tục với phương thức trả giá lên cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

  3. Điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá:

    Các đối tượng quy định tại Mục III.3 nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

    - Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

    - Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá theo quy định.

  4. Điều kiện tổ chức phiên đấu giá:

    - Phiên đấu giá được tổ chức khi có ít nhất từ hai (02) đơn đăng ký trở lên đối với một (01) lô đất;

    - Trường hợp sau khi thông báo tổ chức đấu giá mà chỉ có một (01) đơn đăng ký tham gia đấu giá cho một (01) lô đất của các lô đất đã thông báo thì Trung tâm Phát triển quỹ đất báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh xem xét có Quyết định chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với đối tượng đã đăng ký tham gia đấu giá lô đất đó theo mức giá khởi điểm đã được công bố.

    - Trường hợp sau khi thông báo tổ chức đấu giá đến lần thứ hai (02) mà không có người đăng ký tham gia đấu giá thì Trung tâm Phát triển quỹ đất trình Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, báo cáo UBND tỉnh để có giải pháp tổ chức đấu giá có kết quả.

  5. Mức thu phí tham gia đấu giá:

    Mức thu phí tham gia đấu giá thực hiện theo quy định hiện hành.

  6. Mức thu tiền đặt trước:

    Mức thu tiền đặt trước là 15% tổng giá trị quyền sử dụng đất tính theo mức giá khởi điểm của lô đất đấu giá.

  7. Bước giá:

    - Đối với các lô đất có giá khởi điểm dưới 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng), bước giá là 25.000.000 đồng tính cho một vòng đấu/lô đất kể từ vòng đấu thứ 2 trở đi.

    - Đối với các lô đất có giá khởi điểm trên 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng), bước giá là 50.000.000 đồng  tính cho một vòng đấu/lô đất kể từ vòng đấu thứ 2 trở đi.

  V. Thời gian nộp hồ sơ, thu tiền đặt cọc và đăng ký tham gia đấu giá:

    - Thời gian nộp hồ sơ: Sẽ có thông báo cụ thể sau.

    - Địa điểm nôp hồ sơ: Sẽ có thông báo cụ thể sau.

    - Mức thu tiền cọc là: 15% theo giá khởi điểm.

    - Thời gian nhận tiên đặt trước: Sẽ có thông báo cụ thể sau.

  VI. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá:

  - Thời gian tổ chức đấu giá: Sẽ có thông báo cụ thể sau.

  - Địa điểm tổ chức đấu giá: Sẽ có thông báo cụ thể sau.

   - Đấu giá quyền sử dụng đất công khai, rộng rãi theo Phương án đấu giá được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

   - Đối tượng tham gia: Tất cả các hộ gia đình, cá nhân có đủ khả năng và điều kiện theo quy định.

VII. Hình thức thanh toán khi trúng đấu giá: Tiền mặt, chuyển khoản.

VIII.  Địa chỉ liên hệ:

   - Trung tâm Phát triển quỹ đất Thừa Thiên Huế - số 24, đường Lê Lợi - thành phố Huế. Điện thoại: 02343.898926.

 

 

 
Khu định cư Bàu Vá giai đoạn 3 (đợt 1), thành phố Huế
Các lô đất thuộc Khu nhà biệt thự Nam Vỹ Dạ
Số 237 Tăng Bạt Hổ
Khu tái định cư Thủy Dương giai đoạn 3 (đợt 1)
Khu tái định cư Thủy Thanh giai đoạn 3 (đợt 1)
Ngày 16 tháng 01 năm 2018


RAO VẶT NHÀ ĐẤT
Chuyển nhượng quyền sử dụng đất Khu đất tại Tổ 8, khu vực Đông Phước 1, phường Thủy Biều, thành phố Huế
Chuyển nhượng quyền sử dụng đất lô đất có ký hiệu A 28_1 tại Khu 8 thị trấn Phú Bài, thị xã Hương Thủy
Chuyển nhượng Khu đất tại Lô 109, Quy hoạch khu dân cư Kim Long giai đoạn 4, phường Kim Long, thành phố Huế
Chuyển nhượng Khu nhà đất tại số 110 Nguyễn Hữu Cảnh, phường An Tây, thành phố Huế.

Tin tức mới

Danh Mục Tin Tức
Nhân sự
Tin thị trường
Tin hoạt động của Trung tâm
Rao vặt nhà đất
Thông báo
Phân tích - Nhận định
Chính sách - Quản lý

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN
Hãy gửi email của bạn để nhận bản tin mới nhất từ chúng tôi!

Thống kê truy suất
Trực tuyến
2
Hôm nay
27
Tổng lượt truy cập
121845
 
 
© Bản quyền thuộc Trung tâm Phát triển Qũy đất Thừa Thiên Huế - 2011
Trưởng ban biên tập: Nguyễn Văn Tú

Trung tâm Phát triển quỹ đất Thừa Thiên Huế
Địa chỉ: 24 Lê Lợi, Thành phố Huế
Điện thoại: 0543.898926; 0543.898927
Fax: 0543.898924 / Hotline: 0913 420 286
Email: ptqd.stnmt@thuathienhue.gov.vn
             nvtu.stnmt@thuathienhue.gov.vn