This is alternative content.

Kính chúc quý khách hàng một năm mới sức khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng
Trang chủ Giới thiệu Tin tức Liên hệ  
Khu tái định cư Thủy Dương giai đoạn 3 (đợt 1)
Mã bất động sản:
000111
Loại bất động sản:
Đấu giá giao quyền sử dụng đất lâu dài để xây dựng nhà ở
Địa điểm:
Phường Thủy Dương, Thị xã Hương Thủy
Mục đích sử dụng đất:
Đất ở
Thời hạn sử dụng đất:
Lâu dài
Diện tích:
150,0 m2/lô
Số lượng lô:
2
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt

Xem thông tin ở phần chi tiết


Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Sẽ có thông báo cụ thể sau.

Thời gian tổ chức bán đấu giá: Sẽ có thông báo cụ thể sau.
Địa điểm nộp hồ sơ và tổ chức đấu giá: Chi nhánh Công ty cổ phần tư vấn dịch vụ về tài sản - bất động sản DATC tại Huế, 22 Tố Hữu - Điện thoại 02343.832542.

Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường có Thông báo số 551/TB-PTQĐ ngày 25 tháng 10 năm 2017 về việc bán đấu giá quyền sử dụng đất 16 lô đất tại Khu định tái cư Thủy Dương giai đoạn 3 (đợt 1); như sau

   Trung tâm Phát triển quỹ đất đã phối hợp với Chi nhánh Công ty cổ phần tư vấn dịch vụ về tài sản - bất động sản DATC tại Huế, số 22 Tố Hữu, thành phố Huế tổ chức đấu giá thành công 14/16 lô đất tại  Khu định tái cư Thủy Dương giai đoạn 3 (đợt 1), nay tiếp tục thông báo tổ chức bán đấu giá 02lô đất còn lại.

I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tên quỹ đất: 02 lô đất tại Khu tái định cư Thủy Dương giai đoạn 3 (đợt 1);

2. Diện tích quỹ đất: 300,0 m2.

3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở;

4. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

5. Hạ tầng kỹ thuật gắn liền với đất: Các lô đất đã được san nền và cắm mốc phân lô; đường giao thông, vỉa hè, cây xanh đã được đầu tư hoàn chỉnh; riêng các hạng mục như hệ thống điện, hệ thống cấp nước, thoát nước... đang hoàn thiện theo tiến độ của Dự án;

6. Thông số quy hoạch: Thực hiện theo Quyết định số 1893/QĐ-UBND ngày 21/9/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu tái định cư Thủy Dương giai đoạn 3, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế; cụ thể như sau:

- Chỉ giới xây dựng: Lùi ≥ 4m so với chỉ giới đường đỏ;

- Mật độ xây dựng: ≤ 75%;

- Chiều cao công trình: ≤  5 tầng;

- Thiết kế xây dựng nhà ở: Việc xây dựng nhà ở tại Khu tái định cư Thủy Dương giai đoạn 3 thực hiện theo thiết kế mẫu thống nhất của Dự án (Mẫu thiết kế nhà ở do Ban Quản lý khu vực Phát triển đô thị tỉnh cung cấp); Trung tâm Phát triển quỹ đất sẽ bàn giao cho các đối tượng trúng đấu giá khi hồ sơ thiết kế kiến trúc mẫu được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

7. Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

STT

Ký hiệu lô đất

Tờ bản đồ địa chính số

Diện tích     (m2/lô)

Vị trí thửa đất,

loại đường

Mức giá cụ thể (đ/m2)

Mức giá khởi điểm (đ/lô)

Ghi chú

1

245

05

150,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m

10.395.000

1.559.250.000

Đã trúng đấu giá  ngày 30/11/2017

2

246

05

150,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m

10.395.000

1.559.250.000

Đã trúng đấu giá  ngày 30/11/2017

3

247

05

150,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m

10.395.000

1.559.250.000

Đã trúng đấu giá  ngày 30/11/2017

4

248

05

150,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m

10.395.000

1.559.250.000

Đã trúng đấu giá  ngày 30/11/2017

5

249

05

150,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m

10.395.000

1.559.250.000

Đã trúng đấu giá  ngày 30/11/2017

6

250

05

150,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m

10.395.000

1.559.250.000

Đã trúng đấu giá  ngày 30/11/2017

7

251

05

150,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m

10.395.000

1.559.250.000

Đã trúng đấu giá  ngày 30/11/2017

8

252

05

150,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m

10.395.000

1.559.250.000

Đã trúng đấu giá  ngày 30/11/2017

9

253

05

150,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m

10.395.000

1.559.250.000

Đã trúng đấu giá  ngày 30/11/2017

10

254

05

150,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m

10.395.000

1.559.250.000

Đã trúng đấu giá  ngày 30/11/2017

11

255

05

150,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m

10.395.000

1.559.250.000

Đã trúng đấu giá  ngày 30/11/2017

12

256

05

150,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m

10.395.000

1.559.250.000

Đã trúng đấu giá  ngày 30/11/2017

13

257

05

150,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m

10.395.000

1.559.250.000

Đã trúng đấu giá  ngày 30/11/2017

14

258

05

150,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m

10.395.000

1.559.250.000

Đã trúng đấu giá  ngày 30/11/2017

15

259

05

150,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m

10.395.000

1.559.250.000

 

16

260

05

150,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m

10.395.000

1.559.250.000

 

 Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đã bao gồm lệ phí trước bạ về đất theo qui định.

III. TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

1. Người được tham gia đấu giá:

Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và đúng các quy định của Luật Đất đai 2013;

Trong mỗi lô đất thì (01) một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá (theo hộ khẩu).

2. Hình thức và phương thức đấu giá:

Đấu giá quyền sử dụng đất công khai, rộng rãi cho hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp theo từng vòng, liên tục với phương thức trả giá lên cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá;

3. Điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá:

Các đối tượng quy định tại Mục III.1 nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá theo quy định.

4. Điều kiện tổ chức phiên đấu giá:

- Phiên đấu giá được tổ chức khi có ít nhất từ hai (02) đơn đăng ký trở lên đối với một (01) lô đất;

- Trường hợp sau khi thông báo tổ chức đấu giá mà chỉ có một (01) đơn đăng ký tham gia đấu giá cho một (01) lô đất của các lô đất đã thông báo thì Trung tâm Phát triển quỹ đất báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh xem xét có Quyết định chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với đối tượng đã đăng ký tham gia đấu giá lô đất đó theo mức giá khởi điểm đã được công bố.

- Trường hợp sau khi thông báo tổ chức đấu giá đến lần thứ hai (02) mà không có người đăng ký tham gia đấu giá thì Trung tâm Phát triển quỹ đất trình Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, báo cáo UBND tỉnh để có giải pháp tổ chức đấu giá có kết quả.

5. Mức thu phí tham gia đấu giá:

Mức thu phí tham gia đấu giá thực hiện theo quy định hiện hành.

6. Mức thu tiền đặt trước:

Mức thu tiền đặt trước là 15% tổng giá trị quyền sử dụng đất tính theo mức giá khởi điểm của lô đất đấu giá.

7. Bước giá: 80.000.000 đồng (Tám mươi triệu đồng), tính cho một vòng đấu/lô đất kể từ vòng đấu thứ 2 trở đi.

IV. THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ, THU TIỀN ĐẶT TRƯỚC VÀ ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

- Thời gian nộp hồ sơ: Sẽ có thông báo cụ thể sau.

- Địa điểm nộp hồ sơ và nhận tiền đặt trước:  Chi nhánh Công ty cổ phần tư vấn dịch vụ về tài sản - bất động sản DATC tại Huế, 22 Tố Hữu, hành phố Huế.

 V. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

 - Thời gian tổ chức đấu giá: Sẽ có thông báo cụ thể sau.

 - Địa điểm tổ chức đấu giá:  Chi nhánh Công ty cổ phần tư vấn dịch vụ về tài sản - bất động sản DATC tại Huế, 22 Tố Hữu, thành phố Huế.

 VI. HÌNH THỨC THANH TOÁN KHI TRÚNG ĐẤU GIÁ: Tiền mặt, chuyển khoản.

 VII.  ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

 - Trung tâm Phát triển quỹ đất Thừa Thiên Huế - số 24, đường Lê Lợi - thành phố Huế. Điện thoại: 02343.898926. Website: batdongsan.thuathienhue.gov.vn.

 - Chi nhánh Công ty cổ phần tư vấn dịch vụ về tài sản - bất động sản DATC tại Huế, 22 Tố Hữu, thành phố Huế. Điện thoại 02343.832542.

 
Khu định cư Bàu Vá giai đoạn 3 (đợt 1), thành phố Huế
Các lô đất thuộc Khu nhà biệt thự Nam Vỹ Dạ
Số 237 Tăng Bạt Hổ
Khu tái định cư Thủy Thanh giai đoạn 3 (đợt 1)
Khu TĐ4 thuộc Khu B – Khu đô thị mới An Vân Dương, xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy
Ngày 16 tháng 01 năm 2018


RAO VẶT NHÀ ĐẤT
Chuyển nhượng quyền sử dụng đất Khu đất tại Tổ 8, khu vực Đông Phước 1, phường Thủy Biều, thành phố Huế
Chuyển nhượng quyền sử dụng đất lô đất có ký hiệu A 28_1 tại Khu 8 thị trấn Phú Bài, thị xã Hương Thủy
Chuyển nhượng Khu đất tại Lô 109, Quy hoạch khu dân cư Kim Long giai đoạn 4, phường Kim Long, thành phố Huế
Chuyển nhượng Khu nhà đất tại số 110 Nguyễn Hữu Cảnh, phường An Tây, thành phố Huế.

Tin tức mới

Danh Mục Tin Tức
Nhân sự
Tin thị trường
Tin hoạt động của Trung tâm
Rao vặt nhà đất
Thông báo
Phân tích - Nhận định
Chính sách - Quản lý

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN
Hãy gửi email của bạn để nhận bản tin mới nhất từ chúng tôi!

Thống kê truy suất
Trực tuyến
2
Hôm nay
27
Tổng lượt truy cập
121845
 
 
© Bản quyền thuộc Trung tâm Phát triển Qũy đất Thừa Thiên Huế - 2011
Trưởng ban biên tập: Nguyễn Văn Tú

Trung tâm Phát triển quỹ đất Thừa Thiên Huế
Địa chỉ: 24 Lê Lợi, Thành phố Huế
Điện thoại: 0543.898926; 0543.898927
Fax: 0543.898924 / Hotline: 0913 420 286
Email: ptqd.stnmt@thuathienhue.gov.vn
             nvtu.stnmt@thuathienhue.gov.vn