This is alternative content.

Kính chúc quý khách hàng một năm mới sức khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng
Trang chủ Giới thiệu Tin tức Liên hệ  
Khu định cư Bàu Vá giai đoạn 3 (đợt 1), thành phố Huế
Mã bất động sản:
000096
Loại bất động sản:
Đấu giá giao quyền sử dụng đất lâu dài để xây dựng nhà ở
Địa điểm:
Phường Thủy Xuân, Thành phố Huế
Mục đích sử dụng đất:
Đất ở
Thời hạn sử dụng đất:
Lâu dài
Diện tích:
435.4 m2/lô
Số lượng lô:
1
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt

Xem thông tin ở phần chi tiết


Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Sẽ có thông báo cụ thể sau.

Thời gian tổ chức bán đấu giá: Sẽ có thông báo cụ thể sau.
Địa điểm nộp hồ sơ và tổ chức đấu giá: Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị - Tầng 7, tòa nhà số 78 Bến Nghé, thành phố Huế; số Điện thoại 02343.938344.

    Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường có Thông báo số 361/TB-PTQĐ ngày 08 tháng 9 năm 2016 về việc bán đấu giá quyền sử dụng đất 79 lô đất tại Khu định cư Bàu Vá giai đoạn 3 (đợt 1), thành phố Huế;

Trung tâm Phát triển quỹ đất đã phối hợp với  Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị - Tầng 7, tòa nhà số 78 Bến Nghé, thành phố Huế tổ chức bán đấu giá thành công 78/79 lô đất tại Khu định cư Bàu Vá giai đoạn 3 (đợt 1), thành phố Huế, nay tiếp tục thông báo tổ chức bán đấu giá 02 lô đất còn lại.

I. TÊN, ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tên quỹ đất: 01 lô đất tại Khu định cư Bàu Vá giai đoạn 3 (đợt 1), thành phố Huế;

2. Diện tích quỹ đất: 435,4 m2 .

3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở;

4. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

5. Hạ tầng kỹ thuật gắn liền với đất: Các lô đất đã được san nền và cắm mốc phân lô; riêng các hạng mục như đường giao thông, vĩa hè, hệ thống điện, hệ thống cấp nước, cấp thoát nước... đã thi công đạt khối lượng đến ngày Thông báo khoảng 70%, chủ đầu tư đang tiếp tục đầu tư để hoàn thiện theo dự án đã được phê duyệt;

6. Thông số quy hoạch: Thực hiện theo Công văn số 1695/SXD-KTQH ngày 18/8/2016 của Sở Xây dựng về việc cung cấp các thông tin quy hoạch Khu dân cư Bàu Vá giá đoạn 3, thành phố Huế; cụ thể như sau:

  - Tầng cao công trình: 2 - 4 tầng (≤18m);

  - Cố nền nhà so với vỉa hè là +0,45m;

  - Độ vươn tối đa của ban công, ô văng:

    + Đối với đường có lộ giới ≤13,5m là ≤ 1,2m;

   + Đối với đường có lộ giới 17m đến 26m là ≤ 1,4m;

  - Chỉ giới xây dựng:

    + Đối với các tuyến đường có lộ giới ≤13,5m: Lùi ≥3m so với chỉ giới đường đỏ;

   + Đối với các tuyến đường có lộ giới 17m đến 26m: Lùi ≥4m so với chỉ giới đường đỏ;

  - Mật độ xây dựng:

    + Đối với lô đất có diện tích từ 100m2 đến <200m2 là: ≤75%.

    + Đối với lô đất có diện tích ≥200m2 là: ≤65%.

  - Quy định khác: Khách hàng trúng đấu giá quyền sử dụng đất phải xây dựng nhà theo mẫu thiết kế đã được phê duyệt;

7. Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất;

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG KHU ĐẤT:

Mức giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất căn cứ theo Quyết định của UBND tỉnh về việc quy định giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất 79 lô đất tại Khu định cư Bàu Vá giai đoạn 3 (đợt 1), thành phố Huế; cụ thể như sau:

STT

Ký hiệu
lô đất

Diện tích     (m2/lô)

Vị trí lô đất, loại đường

Mức giá cụ thể (đ/m2)

Mức giá khởi điểm (đồng/lô)

Ghi chú

1

A1

240,1

Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch 19,5 m và 17 m

7.000.000,0

1.680.700.000,0

Đã trúng đấu giá ngày 17/10/2016

2

A2

167,8

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 19,5 m

6.600.000,0

1.107.480.000,0

Đã trúng đấu giá ngày 17/10/2016

3

A3

164,1

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 19,5 m

6.600.000,0

1.083.060.000,0

Đã trúng đấu giá ngày 17/10/2016

4

A4

160,4

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 19,5 m

6.600.000,0

1.058.640.000,0

Đã trúng đấu giá ngày 17/10/2016

5

A5

214,3

Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch 19,5 m và 13,5m

7.000.000,0

1.500.100.000,0

Đã trúng đấu giá ngày 29/3/2017

6

A6

110,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 17 m

6.500.000,0

715.000.000,0

Đã trúng đấu giá ngày 17/10/2016

7

A7

110,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 17 m

6.500.000,0

715.000.000,0

Đã trúng đấu giá ngày 17/10/2016

8

A8

110,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 17 m

6.500.000,0

715.000.000,0

Đã trúng đấu giá ngày 17/10/2016

9

A9

110,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 17 m

6.500.000,0

715.000.000,0

Đã trúng đấu giá ngày 17/10/2016

10

A10

110,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 17 m

6.500.000,0

715.000.000,0

Đã trúng đấu giá ngày 17/10/2016

11

A11

110,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 17 m

6.500.000,0

715.000.000,0

Đã trúng đấu giá ngày 17/10/2016

12

A12

110,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 17 m

6.500.000,0

715.000.000,0

Đã trúng đấu giá ngày 17/10/2016

13

A13

110,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 17 m

6.500.000,0

715.000.000,0

Đã trúng đấu giá ngày 17/10/2016

14

A14

110,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 17 m

6.500.000,0

715.000.000,0

Đã trúng đấu giá ngày 17/10/2016

15

A15

110,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 17 m

6.500.000,0

715.000.000,0

Đã trúng đấu giá ngày 17/10/2016

16

A16

110,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 17 m

6.500.000,0

715.000.000,0

Đã trúng đấu giá ngày 17/10/2016

17

A17

110,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 17 m

6.500.000,0

715.000.000,0

Đã trúng đấu giá ngày 17/10/2016

18

A18

110,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 17 m

6.500.000,0

715.000.000,0

Đã trúng đấu giá ngày 17/10/2016

19

A19

110,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 17 m

6.500.000,0

715.000.000,0

Đã trúng đấu giá ngày 17/10/2016

20

A20

110,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 17 m

6.500.000,0

715.000.000,0

Đã trúng đấu giá ngày 17/10/2016

21

A21

110,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 17 m

6.500.000,0

715.000.000,0

Đã trúng đấu giá ngày 17/10/2016

22

A22

110,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 17 m

6.500.000,0

715.000.000,0

Đã trúng đấu giá ngày 17/10/2016

23

A23

110,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 17 m

6.500.000,0

715.000.000,0

Đã trúng đấu giá ngày 17/10/2016

24

A24

110,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 13,5 m

6.400.000,0

704.000.000,0

Đã trúng đấu giá ngày 17/10/2016

25

A25

110,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 13,5 m

6.400.000,0

704.000.000,0

Đã trúng đấu giá ngày 17/10/2016

26

A26

110,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 13,5 m

6.400.000,0

704.000.000,0

Đã trúng đấu giá ngày 17/10/2016

27

A27

110,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 13,5 m

6.400.000,0

704.000.000,0

Đã trúng đấu giá ngày 17/10/2016

28

A28

110,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 13,5 m

6.400.000,0

704.000.000,0

Đã trúng đấu giá ngày 17/10/2016

29

A29

110,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 13,5 m

6.400.000,0

704.000.000,0

Đã trúng đấu giá ngày 17/10/2016

30

A30

110,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 13,5 m

6.400.000,0

704.000.000,0

Đã trúng đấu giá ngày 17/10/2016

31

A31

110,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 13,5 m

6.400.000,0

704.000.000,0

Đã trúng đấu giá ngày 17/10/2016

32

A32

110,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 13,5 m

6.400.000,0

704.000.000,0

Đã trúng đấu giá ngày 17/10/2016

33

A33

110,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 13,5 m

6.400.000,0

704.000.000,0

Đã trúng đấu giá ngày 17/10/2016

34

A34

110,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 13,5 m

6.400.000,0

704.000.000,0

Đã trúng đấu giá ngày 17/10/2016

35

A35

110,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 13,5 m

6.400.000,0

704.000.000,0

Đã trúng đấu giá ngày 17/10/2016

36

A36

110,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 13,5 m

6.400.000,0

704.000.000,0

Đã trúng đấu giá ngày 17/10/2016

37

A37

110,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 13,5 m

6.400.000,0

704.000.000,0

Đã trúng đấu giá ngày 17/10/2016

38

A38

110,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 13,5 m

6.400.000,0

704.000.000,0

Đã trúng đấu giá ngày 17/10/2016

39

A39

110,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 13,5 m

6.400.000,0

704.000.000,0

Đã trúng đấu giá ngày 17/10/2016

40

A40

110,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 13,5 m

6.400.000,0

704.000.000,0

Đã trúng đấu giá ngày 17/10/2016

41

A41

110,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 13,5 m

6.400.000,0

704.000.000,0

Đã trúng đấu giá ngày 17/10/2016

42

A42

228,5

Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch 17 m và 13,5 m

6.900.000,0

1.576.650.000,0

Đã trúng đấu giá ngày 17/10/2016

43

A43

165,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 13,5 m

6.500.000,0

1.072.500.000,0

Đã trúng đấu giá ngày 17/10/2016

44

A44

165,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 13,5 m

6.500.000,0

1.072.500.000,0

Đã trúng đấu giá ngày 17/10/2016

45

A45

165,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 13,5 m

6.500.000,0

1.072.500.000,0

Đã trúng đấu giá ngày 17/10/2016

46

A46

228,5

Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch 13,5 m và 13,5 m

6.900.000,0

1.576.650.000,0

Đã trúng đấu giá ngày 29/3/2017

47

B1

218,4

Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch 19,5 m và 13,5 m

7.000.000,0

1.528.800.000,0

Đã trúng đấu giá ngày 17/10/2016

48

B2

153,7

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 19,5 m

6.600.000,0

1.014.420.000,0

Đã trúng đấu giá ngày 17/10/2016

49

B6

121,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 13,5 m

6.400.000,0

774.400.000,0

Đã trúng đấu giá ngày 17/10/2016

50

B7

121,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 13,5 m

6.400.000,0

774.400.000,0

Đã trúng đấu giá ngày 17/10/2016

51

B8

121,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 13,5 m

6.400.000,0

774.400.000,0

Đã trúng đấu giá ngày 17/10/2016

52

B9

121,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 13,5 m

6.400.000,0

774.400.000,0

Đã trúng đấu giá ngày 17/10/2016

53

B10

121,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 13,5 m

6.400.000,0

774.400.000,0

Đã trúng đấu giá ngày 17/10/2016

54

B11

121,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 13,5 m

6.400.000,0

774.400.000,0

Đã trúng đấu giá ngày 17/10/2016

55

B12

121,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 13,5 m

6.400.000,0

774.400.000,0

Đã trúng đấu giá ngày 17/10/2016

56

B13

121,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 13,5 m

6.400.000,0

774.400.000,0

Đã trúng đấu giá ngày 17/10/2016

57

B14

121,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 13,5 m

6.400.000,0

774.400.000,0

Đã trúng đấu giá ngày 17/10/2016

58

B15

121,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 13,5 m

6.400.000,0

774.400.000,0

Đã trúng đấu giá ngày 17/10/2016

59

B16

121,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 13,5 m

6.400.000,0

774.400.000,0

Đã trúng đấu giá ngày 17/10/2016

60

B17

121,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 13,5 m

6.400.000,0

774.400.000,0

Đã trúng đấu giá ngày 17/10/2016

61

B18

121,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 13,5 m

6.400.000,0

774.400.000,0

Đã trúng đấu giá ngày 17/10/2016

62

B19

121,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 13,5 m

6.400.000,0

774.400.000,0

Đã trúng đấu giá ngày 17/10/2016

63

B20

121,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 13,5 m

6.400.000,0

774.400.000,0

Đã trúng đấu giá ngày 17/10/2016

64

B21

121,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 13,5 m

6.400.000,0

774.400.000,0

Đã trúng đấu giá ngày 17/10/2016

65

B38

228,5

Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch 13,5 m và 13,5 m

6.900.000,0

1.576.650.000,0

Đã trúng đấu giá ngày 24/4/2017

66

B39

165,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 13,5 m

6.500.000,0

1.072.500.000,0

Đã trúng đấu giá ngày 17/10/2016

67

B40

165,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 13,5 m

6.500.000,0

1.072.500.000,0

Đã trúng đấu giá ngày 27/12/2016

68

B41

165,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 13,5 m

6.500.000,0

1.072.500.000,0

Đã trúng đấu giá ngày 27/12/2016

69

C1

435,4

Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch 17 m và 13,5 m

6.900.000,0

3.004.260.000,0

 

70

C2

198,9

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 13,5 m

6.500.000,0

1.292.850.000,0

Đã trúng đấu giá ngày 29/3/2017

71

C3

173,2

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 13,5 m

6.500.000,0

1.125.800.000,0

Đã trúng đấu giá ngày 10/3/2017

72

C4

250,4

Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch 13,5 m và 13,5 m

6.800.000,0

1.702.720.000,0

Đã trúng đấu giá ngày 20/9/2017

73

C5

110,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 17 m

6.400.000,0

704.000.000,0

Đã trúng đấu giá ngày 17/10/2016

74

C6

110,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 17 m

6.400.000,0

704.000.000,0

Đã trúng đấu giá ngày 17/10/2016

75

C7

110,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 17 m

6.400.000,0

704.000.000,0

Đã trúng đấu giá ngày 17/10/2016

76

C8

110,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 17 m

6.400.000,0

704.000.000,0

Đã trúng đấu giá ngày 17/10/2016

77

C14

165,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 13,5 m

6.500.000,0

1.072.500.000,0

Đã trúng đấu giá ngày 27/12/2016

78

C15

165,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 13,5 m

6.500.000,0

1.072.500.000,0

Đã trúng đấu giá ngày 10/3/2017

79

C16

165,0

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 13,5 m

6.500.000,0

1.072.500.000,0

Đã trúng đấu giá ngày 10/3/2017

III. TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

1. Người được tham gia đấu giá:

    Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất ở theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và đúng các quy định khác của Luật Đất đai 2013;

Trong mỗi lô đất thì một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá (theo hộ khẩu).

2. Hình thức và phương thức đấu giá:

Đấu giá quyền sử dụng đất công khai, rộng rãi cho hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp theo từng vòng, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

3. Điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá:

     Các đối tượng quy định tại Mục III.1 nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

  - Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

  - Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá theo quy định.

4. Điều kiện tổ chức phiên đấu giá:

   - Phiên đấu giá được tổ chức khi có ít nhất từ 02 đơn đăng ký trở lên đối với 01 lô đất;

  - Trường hợp sau khi thông báo tổ chức đấu giá mà chỉ có 01 đơn đăng ký tham gia đấu giá cho 01 lô đất của các lô đất đã thông báo thì Trung tâm Phát triển quỹ đất tham mưu Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo UBND tỉnh xem xét có Quyết định chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với đối tượng đã đăng ký tham gia đấu giá lô đất đó theo mức giá khởi điểm đã được công bố.

  - Trường hợp sau khi thông báo tổ chức đấu giá đến lần thứ 02 mà không có người đăng ký tham gia đấu giá thì Trung tâm Phát triển quỹ đất trình Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh lại giá khởi điểm.

5. Mức thu phí tham gia đấu giá: 500.000 đồng/1lần/1lô đất.

6. Mức thu tiền đặt trước:

      Mức thu tiền đặt trước là 15% tổng giá trị quyền sử dụng đất tính theo mức giá khởi điểm của lô đất đấu giá.

IV. THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ, THU TIỀN ĐẶT CỌC VÀ ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

    - Thời gian nộp hồ sơ: Sẽ có thông báo cụ thể sau.

    - Đia điểm nộp hồ sơ: Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị - Tầng 7, tòa nhà số 78 Bến Nghé, thành phố Huế. Điện thoại: 02343.938344.

V. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

    - Thời gian tổ chức đấu giá:  Sẽ có thông báo cụ thể sau.

   - Địa điểm tổ chức đấu giá: Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị - Tầng 7, tòa nhà số 78 Bến Nghé, thành phố Huế; số điện thoại: 02343.938344.

VI. HÌNH THỨC THANH TOÁN KHI TRÚNG ĐẤU GIÁ: Tiền mặt, chuyển khoản.

VII.  ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

   - Trung tâm Phát triển quỹ đất Thừa Thiên Huế - số 24, đường Lê Lợi - thành phố Huế; số điện thoại 02343.898926.

   - Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị - Tầng 7, tòa nhà số 78 Bến Nghé, thành phố Huế; số Điện thoại 02343.938344.

 
Các lô đất thuộc Khu nhà biệt thự Nam Vỹ Dạ
Số 237 Tăng Bạt Hổ
Khu tái định cư Thủy Dương giai đoạn 3 (đợt 1)
Khu tái định cư Thủy Thanh giai đoạn 3 (đợt 1)
Khu TĐ4 thuộc Khu B – Khu đô thị mới An Vân Dương, xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy
Ngày 16 tháng 01 năm 2018


RAO VẶT NHÀ ĐẤT
Chuyển nhượng quyền sử dụng đất Khu đất tại Tổ 8, khu vực Đông Phước 1, phường Thủy Biều, thành phố Huế
Chuyển nhượng quyền sử dụng đất lô đất có ký hiệu A 28_1 tại Khu 8 thị trấn Phú Bài, thị xã Hương Thủy
Chuyển nhượng Khu đất tại Lô 109, Quy hoạch khu dân cư Kim Long giai đoạn 4, phường Kim Long, thành phố Huế
Chuyển nhượng Khu nhà đất tại số 110 Nguyễn Hữu Cảnh, phường An Tây, thành phố Huế.

Tin tức mới

Danh Mục Tin Tức
Nhân sự
Tin thị trường
Tin hoạt động của Trung tâm
Rao vặt nhà đất
Thông báo
Phân tích - Nhận định
Chính sách - Quản lý

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN
Hãy gửi email của bạn để nhận bản tin mới nhất từ chúng tôi!

Thống kê truy suất
Trực tuyến
2
Hôm nay
19
Tổng lượt truy cập
121845
 
 
© Bản quyền thuộc Trung tâm Phát triển Qũy đất Thừa Thiên Huế - 2011
Trưởng ban biên tập: Nguyễn Văn Tú

Trung tâm Phát triển quỹ đất Thừa Thiên Huế
Địa chỉ: 24 Lê Lợi, Thành phố Huế
Điện thoại: 0543.898926; 0543.898927
Fax: 0543.898924 / Hotline: 0913 420 286
Email: ptqd.stnmt@thuathienhue.gov.vn
             nvtu.stnmt@thuathienhue.gov.vn