This is alternative content.

Kính chúc quý khách hàng một năm mới sức khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng
Trang chủ Giới thiệu Tin tức Liên hệ  
Khu đất có ký hiệu 12 thuộc Khu đô thị mới Đông Nam Thủy An, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy
Mã bất động sản:
000112 (Còn hạn 17 ngày để nộp hồ sơ)
Loại bất động sản:
Đấu giá quyền thuê đất thực hiện dự án đầu tư
Địa điểm:
Phường Thủy Dương, Thành phố Huế
Mục đích sử dụng đất:
Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua đấu giá quyền thuê đấ
Thời hạn sử dụng đất:
50 năm
Diện tích:
2.243,30(m2)
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt

Xem thông tin ở phần chi tiết


Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Từ ngày ra thông báo đến 10 giờ 00 ngày 02/2/2018.

Thời gian tổ chức bán đấu giá: 8 giờ 00 ngày 06/2/2018
Địa điểm nộp hồ sơ và tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản TỈNH Thừa Thiên Huế, số 17, đường Nguyễn Văn Linh - thành phố Huế.Điện thoại: 02343.589567- 02343.589797.

    Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường có Thông báo số 02/TB-PTQĐ ngày 02 tháng 01 năm 2018 về việc thông báo bán đấu giá quyền thuê đất đối với Khu đất có ký hiệu 12 thuộc Khu đô thị mới Đông Nam Thủy An, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

I. ĐẶC ĐIỂM KHU ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tên khu đất: Khu đất có ký hiệu 12 thuộc Khu đô thị mới Đông Nam Thủy An, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế;

2. Vị trí khu đất:

  - Phía Đông Bắc tiếp giáp tuyến đường quy hoạch số 4 có lộ giới 24m;

  - Phía Đông Nam tiếp giáp tuyến đường Thủy Dương - Thuận An;

  - Phía Tây Bắc tiếp giáp tuyến đường quy hoạch số 8 có lộ giới 13,5m;

  - Phía Tây Nam tiếp giáp tuyến đường quy hoạch số 13 có lộ giới 11m;

3. Địa chỉ khu đất: Khu Đô thị mới Đông Nam Thủy An, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế;

4. Diện tích khu đất đấu giá: 2.243,3 m2 (Theo Trích đo Bản đồ địa chính Khu đất tỷ lệ 1/1.000 đã được phê duyệt và ban hành kèm theo Quyết định số 2684/QĐ-UBND ngày 13/11/2017 của UBND tỉnh);

5. Thông số quy hoạch: Thực hiện theo Quyết định số 2230/QĐ-UBND ngày 14/10/2009 và Quyết định số 2327/QĐ-UBND ngày 07/10/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch và điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Đông Nam Thủy An, tỉnh Thừa Thiên Huế tại Khu đất có ký hiệu 12; cụ thể như sau:

   - Chức năng sử dụng đất: Đất Dịch vụ - Thương mại;

   - Mật độ xây dựng: ≤ 55%;

   -  Chiều cao công trình (áp dụng đối với khối công trình chính): từ 11 tầng đến 15 tầng;

   - Chỉ giới xây dựng: Lùi ≥ 6m so với chỉ giới đường đỏ (đối với các tuyến đường tiếp giáp khu đất).

 Tại tuyến đường số 13 chỉ giới xây dựng lùi ≥ 3m so với chỉ giới đường đỏ (đối với khối công trình thấp tầng).

5. Hạ tầng kỹ thuật gắn liền với đất: Khu đất đã được đầu tư các hạng mục hạ tầng kỹ thuật tương đối đầy đủ;

6. Hình thức sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua đấu giá quyền thuê đất;

7. Thời hạn sử dụng đất: 50 năm kể từ ngày có Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá của Chủ tịch UBND tỉnh;

8. Tổng mức đầu tư thực hiện dự án: > 50 tỷ đồng;

9. Thời gian đầu tư thực hiện dự án: Không quá 24 tháng kể từ ngày có Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá của Chủ tịch UBND tỉnh.

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM KHI NHÀ NƯỚC CHO THUÊ KHU ĐẤT THEO HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

1. Mức giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm, thời hạn 50 năm: Theo Quyết định của UBND tỉnh về việc quy định giá đất cụ thể để đấu giá thu tiền thuê đất Khu đất có ký hiệu 12 thuộc Khu đô thị mới Đông Nam Thủy An là:

60.000 đồng/m2/năm x 2.243,3 m2 = 134.598.000 đồng/năm (Một trăm ba mươi bốn triệu năm trăm chín mươi tám nghìn đồng trên năm).

2. Hình thức trả tiền: Trả tiền một lần cho 10 năm đầu, những năm còn lại trả tiền thuê đất theo từng năm; thời điểm tính tiền thuê đất kể từ ngày có Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá của Chủ tịch UBND tỉnh.

3.Về ổn định đơn giá thuê đất: Đơn giá trúng đấu giá quyền thuê đất được ổn định trong 10 năm đầu, hết thời gian ổn định thì thực hiện điều chỉnh đơn giá thuê đất theo quy định chung của Nhà nước.

4. Mức thu tiền đặt trước: 135.000.000 đồng;

5. Bước giá: 7.000.000 đồng; tính cho vòng đấu kể từ vòng đấu thứ 2 trở đi.  

III. TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ THU TIỀN THUÊ ĐẤT:

1. Đối tượng được tham gia đấu giá:

    Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất theo quy định tại Điều 56 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo đúng chức năng sử dụng đất, đúng quy hoạch đã được quy định tại Mục I của Thông báo, đúng các quy định khác của Luật đất đai năm 2013 và cam kết thực hiện đầu tư, thực hiện dự án theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

    Một (01) hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá (theo hộ khẩu); một (01) tổ chức có nhiều đơn vị thì chỉ được một (01) đơn vị tham gia đấu giá; có hai (02) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một (01) Tổng công ty thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một (01) công ty hoặc một doanh nghiệp tham gia đấu giá.

2. Hình thức và phương thức đấu giá:

    Đấu giá quyền sử dụng đất công khai, rộng rãi cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp theo từng vòng, liên tục với phương thức trả giá lên cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá;

3. Điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá:

    Các đối tượng quy định tại Khoản 3 Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

  - Có Đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường quy định (bao gồm có quy định về các loại giấy tờ kèm theo đơn) và đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá phát hành; trong đó có nội dung cam kết sử dụng đúng chức năng sử dụng đất, đúng quy hoạch, đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013, Luật Đầu tư năm 2014, thực hiện xây dựng đúng hồ sơ thiết kế được phê duyệt, đảm bảo chất lượng công trình và thời gian thực hiện Dự án đầu tư;

  - Có Báo cáo tổng quát Dự án đầu tư phù hợp với quy hoạch và đảm bảo các yêu cầu theo Phương án đấu giá đã được cấp thẩm quyền phê duyệt;

  - Có cam kết thực hiện ký quỹ theo quy định của pháp luật về đầu tư;

   - Có cam kết thời gian đầu tư để thực hiện Dự án không quá 24 tháng kể từ ngày có Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá của Chủ tịch UBND tỉnh;

    - Có cam kết tổng mức đầu tư thực hiện Dự án trên 50 tỷ đồng và có năng lực tài chính để đảm bảo việc sử dụng đất theo tiến độ của Dự án đầu tư:

    + Hồ sơ, giấy tờ chứng minh vốn thuộc sở hữu để thực hiện Dự án trên 20% tổng mức đầu tư của Dự án tức là trên 10 tỷ đồng (có báo cáo tài chính của doanh nghiệp đã được kiểm toán trong vòng 02 năm gần nhất; đối với doanh nghiệp mới thành lập chưa có báo cáo tài chính được kiểm toán như trên thì phải có các giấy tờ chứng minh số vốn đã góp của các thành viên, cổ đông của công ty; đối với cá nhân thì có các giấy tờ chứng minh vốn bằng tiền mặt, vốn tiền gửi ngân hàng,…);

    + Có cam kết của tổ chức tín dụng, ngân hàng hoặc tổ chức, cá nhân khác về việc vay vốn để thực hiện Dự án;

  - Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện Dự án đầu tư khác, cụ thể:

    + Thông báo kết quả xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của Sở Tài nguyên và Môi trường đối với các Dự án thực hiện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

    + Trích xuất nội dung công bố về tình trạng vi phạm pháp luật đất đai và kết quả xử lý trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai đối với các Dự án thuộc địa phương khác;

  - Thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp khoản tiền đặt trước, tiền hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

Trung tâm Phát triển quỹ đất chịu trách nhiệm mời và Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan thẩm định các điều kiện theo quy định tại Khoản 6 Mục III của Thông báo này.

4. Điều kiện tổ chức đấu giá khu đất:

  - Phiên đấu giá được tổ chức khi có ít nhất từ 02 đơn đăng ký trở lên của các đối tượng sử dụng đất có nhu cầu;

  - Trường hợp sau khi thông báo tổ chức đấu giá mà chỉ có 01 đơn đăng ký tham gia đấu giá thì Trung tâm Phát triển quỹ đất tham mưu Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo UBND tỉnh xem xét việc cho thuê đất với đối tượng đã có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mức giá khởi điểm đã được công bố;

  - Trường hợp sau khi thông báo tổ chức đấu giá đến lần thứ 02 mà không có đối tượng đăng ký tham gia đấu giá hoặc tổ chức đấu giá ít nhất 02 lần nhưng không thành thì Trung tâm Phát triển quỹ đất trình Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, báo cáo UBND tỉnh để có giải pháp tổ chức đấu giá có kết quả.

5. Mức thu tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá:

Thực hiện theo quy định hiện hành.

IV. THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ, THU TIỀN ĐẶT TRƯỚCVÀ DĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

  - Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến trước 10 giờ ngày 02/2/2018.

 - Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 01/02/2018 đến 16 giờ 00 ngày 02/02/2018.

  - Địa điểm nộp hồ sơ:  Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế,  số 17 đường Nguyễn Văn Linh - thành phố Huế.Điện thoại: 02343.589567- 02343.589797

V. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

  1. Thời gian tổ chức đấu giá: 8 giờ 00 ngày 06/2/2018

  2. Địa điểm tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế,  số 17 đường Nguyễn Văn Linh - thành phố Huế.Điện thoại: 02343.589567- 02343.589797   

VI. Hình thức thanh toán khi trúng đấu giá: Tiền mặt, chuyển khoản.

 VII.  Địa chỉ liên hệ:

 - Trung tâm Phát triển quỹ đất Thừa Thiên Huế - số 24, đường Lê Lợi - thành phố Huế. Điện thoại: 02343.898926 - 02343.898926.

-  Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế,  số 17 đường Nguyễn Văn Linh - thành phố Huế.Điện thoại: 02343.589567- 02343.589797.

 
Khu đất 243 Nguyễn Sinh Cung, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang;
Khu đất có ký hiệu DVTM-17 thuộc Khu đô thị mới Đông Nam Thủy An
Ngày 16 tháng 01 năm 2018


RAO VẶT NHÀ ĐẤT
Chuyển nhượng quyền sử dụng đất Khu đất tại Tổ 8, khu vực Đông Phước 1, phường Thủy Biều, thành phố Huế
Chuyển nhượng quyền sử dụng đất lô đất có ký hiệu A 28_1 tại Khu 8 thị trấn Phú Bài, thị xã Hương Thủy
Chuyển nhượng Khu đất tại Lô 109, Quy hoạch khu dân cư Kim Long giai đoạn 4, phường Kim Long, thành phố Huế
Chuyển nhượng Khu nhà đất tại số 110 Nguyễn Hữu Cảnh, phường An Tây, thành phố Huế.

Tin tức mới

Danh Mục Tin Tức
Nhân sự
Tin thị trường
Tin hoạt động của Trung tâm
Rao vặt nhà đất
Thông báo
Phân tích - Nhận định
Chính sách - Quản lý

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN
Hãy gửi email của bạn để nhận bản tin mới nhất từ chúng tôi!

Thống kê truy suất
Trực tuyến
2
Hôm nay
29
Tổng lượt truy cập
121845
 
 
© Bản quyền thuộc Trung tâm Phát triển Qũy đất Thừa Thiên Huế - 2011
Trưởng ban biên tập: Nguyễn Văn Tú

Trung tâm Phát triển quỹ đất Thừa Thiên Huế
Địa chỉ: 24 Lê Lợi, Thành phố Huế
Điện thoại: 0543.898926; 0543.898927
Fax: 0543.898924 / Hotline: 0913 420 286
Email: ptqd.stnmt@thuathienhue.gov.vn
             nvtu.stnmt@thuathienhue.gov.vn