This is alternative content.

Kính chúc quý khách hàng một năm mới sức khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng
Trang chủ Giới thiệu Tin tức Liên hệ  
Khu đất có ký hiệu DVTM-17 thuộc Khu đô thị mới Đông Nam Thủy An
Mã bất động sản:
000100
Loại bất động sản:
Đấu giá quyền thuê đất thực hiện dự án đầu tư
Địa điểm:
: Khu Đô thị mới Đông Nam Thủy An, phường Thủy Dương,, Thị xã Hương Thủy
Mục đích sử dụng đất:
Đất Dịch vụ - Thương mại
Thời hạn sử dụng đất:
50 năm
Diện tích:
2.593,00(m2)
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt

Xem thông tin ở phần chi tiết


Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Sẽ có thông báo cụ thể sau.

Thời gian tổ chức bán đấu giá: Sẽ có thông báo cụ thể sau.
Địa điểm nộp hồ sơ và tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp - KQH Hương Sơ, đường Nguyễn Văn Linh - thành phố Huế.Điện thoại: 02343.589567- 02343.589797

    Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường có Thông báo số 29/TB-PTQĐ ngày 24 tháng 01 năm 2017 về việc thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất Khu đất có ký hiệu DVTM-17 thuộc Khu đô thị mới Đông Nam Thủy An, cụ thể như sau

    I. ĐẶC ĐIỂM KHU ĐẤT ĐẤU GIÁ:

 1. Tên khu đất: Khu đất có ký hiệu DVTM-17 thuộc Khu đô thị mới Đông Nam Thủy An;

 2. Vị trí khu đất:

  - Phía Bắc: giáp tuyến đường số 12;

  - Phía Nam: giáp tuyến đường quy hoạch số 4;

  - Phía Tây: giáp tuyến đường quy hoạch số 8;

  - Phía Đông: giáp tuyến đường quy hoạch số 22;

 3. Địa chỉ khu đất: Khu Đô thị mới Đông Nam Thủy An, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế;

 4. Diện tích khu đất đấu giá: 2.593,0 m2.

 5. Thông số quy hoạch: Thực hiện theo Quyết định số 1954/QĐ-UBND ngày 22/8/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị mới Đông Nam Thủy An, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế; cụ thể như sau:

  - Chức năng sử dụng đất: Đất Dịch vụ - Thương mại;

  - Mật độ xây dựng: ≤ 45%;

  - Chiều cao công trình (áp dụng đối với khối công trình chính): từ 09 tầng đến 21 tầng;

  - Chỉ giới xây dựng: Lùi ≥ 6m so với chỉ giới đường đỏ (đối với các tuyến đường tiếp giáp khu đất).

 5. Hạ tầng kỹ thuật gắn liền với đất: Khu đất đã được đầu tư các hạng mục hạ tầng kỹ thuật tương đối đầy đủ;

 6. Hình thức sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua đấu giá quyền sử dụng đất;

 7. Thời hạn sử dụng đất: 50 năm kể từ ngày có Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá của Chủ tịch UBND tỉnh;

 8. Tổng mức đầu tư thực hiện dự án: ≥ 50 tỷ đồng;

 9. Thời gian đầu tư thực hiện dự án: Không quá 24 tháng kể từ ngày có Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá.

    II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM KHI NHÀ NƯỚC CHO THUÊ KHU ĐẤT THEO HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

 1. Mức giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước cho thuê đất 50 năm trả tiền một lần cho cả thời hạn thuê: Theo Quyết định của UBND tỉnh về việc quy định giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng Khu đất có ký hiệu DVTM-17 thuộc Khu đô thị mới Đông Nam Thủy An là:

    3.700.000 đồng/m2 x 2.593,0 m2 = 9.594.100.000 đồng (Chín tỷ, năm trăm chín mươi bốn triệu một trăm nghìn đồng).

 2. Hình thức trả tiền: Trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê 50 năm; thời điểm tính tiền thuê đất kể từ ngày có Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá của Chủ tịch UBND tỉnh;

 3. Mức thu tiền đặt trước: 960.000.000 đồng;

 4. Bước giá: 200.000.000 đồng; tính cho vòng đấu kể từ vòng đấu thứ 2 trở đi. 

    III. TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ THU TIỀN THUÊ ĐẤT:

  Tổ chức đấu giá theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 của Bộ Tài nguyên Môi trường và Bộ Tư pháp quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất; Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 18/3/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; cụ thể một số nội dung như sau:

 1.  Đấu giá quyền sử dụng đất: công khai, rộng rãi theo Phương án đấu giá được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

 2. Đối tượng được tham gia đấu giá:

   Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất theo quy định tại Điều 56 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo đúng chức năng sử dụng đất, đúng quy hoạch đã được quy định tại Mục II của Phương án, đúng các quy định khác của Luật đất đai năm 2013 và cam kết thực hiện đầu tư, thực hiện dự án theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

   Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá (theo hộ khẩu); một tổ chức có nhiều đơn vị thì chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá; có hai (02) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một Tổng công ty thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một công ty hoặc một doanh nghiệp tham gia đấu giá.

 4. Hình thức và phương thức đấu giá:

    Đấu giá quyền sử dụng đất công khai, rộng rãi cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp theo từng vòng, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

 5. Điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá:

   Các đối tượng quy định tại Khoản 4 Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

  - Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường quy định (bao gồm có quy định về các loại giấy tờ kèm theo đơn) và đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá phát hành; trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng chức năng sử dụng đất, đúng quy hoạch, đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013, thực hiện xây dựng đúng hồ sơ thiết kế được phê duyệt, đảm bảo chất lượng công trình và thời gian thực hiện dự án đầu tư;

  - Có Báo cáo tổng quát Dự án đầu tư phù hợp và đảm bảo các yêu cầu theo Phương án bán đấu giá đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

  - Có cam kết thời gian đầu tư để thực hiện dự án không quá 24 tháng kể từ ngày có Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá của Chủ tịch UBND tỉnh;

  - Có cam kết tổng mức đầu tư thực hiện dự án 50 tỷ đồng trở lên và có năng lực tài chính để đảm bảo việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư:

    + Hồ sơ, giấy tờ chứng minh vốn thuộc sở hữu để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án tức là từ 10 tỷ đồng trở lên (có báo cáo tài chính của doanh nghiệp đã được kiểm toán trong vòng 02 năm gần nhất; đối với doanh nghiệp mới hoạt động chưa có báo cáo tài chính được kiểm toán như trên thì phải có các giấy tờ chứng minh tài sản góp vốn của từng cổ đông, đối với cá nhân thì có các giấy tờ chứng minh vốn bằng tiền mặt, vốn tiền gửi ngân hàng,…);

    + Có cam kết của tổ chức tín dụng, ngân hàng hoặc tổ chức, cá nhân khác về việc vay vốn để thực hiện dự án;

  - Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác, cụ thể:

    + Thông báo kết quả xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của Sở Tài nguyên và Môi trường đối với các dự án thực hiện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

    + Trích xuất nội dung công bố về tình trạng vi phạm pháp luật đất đai và kết quả xử lý trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai đối với các dự án thuộc địa phương khác;

  - Thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp khoản tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá theo quy định.

Trung tâm Phát triển quỹ đất chịu trách nhiệm mời và Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan thẩm định các điều kiện theo quy định tại Khoản 6 Mục III của Thông báo này.

 8. Mức thu phí tham gia đấu giá:

   Thực hiện theo giá dịch vụ đấu giá do đơn vị đấu giá chuyên nghiệp niêm yết,  thông báo theo quy định hiện hành.

    IV. THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ, THU TIỀN ĐẶT TRƯỚC VÀ DĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

  - Thời gian nộp hồ sơ: Sẽ có thông báo cụ thể sau.

  - Địa điểm nộp hồ sơ: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp - KQH Hương Sơ, đường Nguyễn Văn Linh - thành phố Huế.Điện thoại: 02343.589567- 02343.589797

    V. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

  1. Thời gian tổ chức đấu giá: Sẽ có thông báo cụ thể sau.

  2. Địa điểm tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp - KQH Hương Sơ, đường Nguyễn Văn Linh - thành phố Huế.Điện thoại: 02343.589567- 02343.589797   

    VI. Hình thức thanh toán khi trúng đấu giá: Tiền mặt, chuyển khoản.

    VII.  Địa chỉ liên hệ:

 - Trung tâm Phát triển quỹ đất Thừa Thiên Huế - số 24, đường Lê Lợi - thành phố Huế. Điện thoại: 02343.898926 - 02343.898926.

- Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp - KQH Hương Sơ, đường Nguyễn Văn Linh - thành phố Huế.Điện thoại: 02343.589567- 02343.589797

 
Khu đất 243 Nguyễn Sinh Cung, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang;
Khu đất có ký hiệu 12 thuộc Khu đô thị mới Đông Nam Thủy An, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy
Ngày 16 tháng 01 năm 2018


RAO VẶT NHÀ ĐẤT
Chuyển nhượng quyền sử dụng đất Khu đất tại Tổ 8, khu vực Đông Phước 1, phường Thủy Biều, thành phố Huế
Chuyển nhượng quyền sử dụng đất lô đất có ký hiệu A 28_1 tại Khu 8 thị trấn Phú Bài, thị xã Hương Thủy
Chuyển nhượng Khu đất tại Lô 109, Quy hoạch khu dân cư Kim Long giai đoạn 4, phường Kim Long, thành phố Huế
Chuyển nhượng Khu nhà đất tại số 110 Nguyễn Hữu Cảnh, phường An Tây, thành phố Huế.

Tin tức mới

Danh Mục Tin Tức
Nhân sự
Tin thị trường
Tin hoạt động của Trung tâm
Rao vặt nhà đất
Thông báo
Phân tích - Nhận định
Chính sách - Quản lý

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN
Hãy gửi email của bạn để nhận bản tin mới nhất từ chúng tôi!

Thống kê truy suất
Trực tuyến
2
Hôm nay
11
Tổng lượt truy cập
121845
 
 
© Bản quyền thuộc Trung tâm Phát triển Qũy đất Thừa Thiên Huế - 2011
Trưởng ban biên tập: Nguyễn Văn Tú

Trung tâm Phát triển quỹ đất Thừa Thiên Huế
Địa chỉ: 24 Lê Lợi, Thành phố Huế
Điện thoại: 0543.898926; 0543.898927
Fax: 0543.898924 / Hotline: 0913 420 286
Email: ptqd.stnmt@thuathienhue.gov.vn
             nvtu.stnmt@thuathienhue.gov.vn