This is alternative content.

Kính chúc quý khách hàng một năm mới sức khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng
Trang chủ Giới thiệu Tin tức Liên hệ  
Khu đất 243 Nguyễn Sinh Cung, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang;
Mã bất động sản:
000090
Loại bất động sản:
Đấu giá quyền thuê đất thực hiện dự án đầu tư
Địa điểm:
243 Nguyễn Sinh Cung, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang;, Thành phố Huế
Mục đích sử dụng đất:
: Đất ở kết hợp thương mại, dịch vụ
Thời hạn sử dụng đất:
-1 năm
Diện tích:
12.080,90(m2)
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt

Xem thông tin ở phần chi tiết


Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Sẽ có thông báo cụ thể sau.

Thời gian tổ chức bán đấu giá: Sẽ có thông báo cụ thể sau.
Địa điểm nộp hồ sơ và tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp - KQH Hương Sơ, đường Nguyễn Văn Linh - thành phố Huế.Điện thoại: 0543.589567- 0543.589797./.

I. TÊN, VỊ TRÍ, ĐẶC ĐIỂM KHU ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tên khu đất: Khu đất 243 Nguyễn Sinh Cung, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang;

2. Địa chỉ khu đất: Số 243 Nguyễn Sinh Cung, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế;

3. Diện tích khu đất đấu giá: 12.080,9 m2:

4. Thông số quy hoạch: Thực hiện theo Quyết định số 746/QĐ-UBND ngày 13/4/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh (cục bộ) đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030 đối với Khu đất 243 đường Nguyễn Sinh Cung; cụ thể như sau:

  - Chức năng sử dụng đất: Đất ở kết hợp thương mại, dịch vụ;

  - Mật độ xây dựng thuần: ≤ 45%;

  - Tầng cao: ≤ 18m (5 tầng);

  - Chỉ giới xây dựng:

    + Lùi ≥ 6m so với chỉ giới đường đỏ đường Nguyễn Sinh Cung (lộ giới 22,5m);

   + Lùi ≥ 3m so với chỉ giới đường đỏ đường ven sông (lộ giới 8m);

   + Lùi ≥ 7m tính từ mép thân cầu chợ Dinh.

5. Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua đấu giá quyền sử dụng đất;

6. Thời gian đầu tư thực hiện dự án: Không quá 03 năm kể từ ngày có Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá của UBND tỉnh;

7. Tổng mức đầu tư thực hiện dự án: ≥ 1.000 tỷ đồng.

8. Ký quỹ bảo đảm đầu tư dự án: Nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê không phải thực hiện ký quỹ bảo đảm đầu tư dự án theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 27 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG KHU ĐẤT:

1. Phương án giao đất ở kết hợp thương mại, dịch vụ:

 a) Mức giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất: 5.750.000 đồng/m2 x 12.080,9 m2 = 69.465.175.000 đồng (Sáu mươi chín tỷ, bốn trăm sáu mươi lăm triệu, một trăm bảy mươi lăm nghìn đồng)

Mức giá khởi điểm nói trên đã bao gồm lệ phí trước bạ về đất;

 b) Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua đấu giá quyền sử dụng đất;

c) Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

d) Mức thu tiền đặt trước: 6.946.500.000 đồng;

e) Bước giá: 1.400.000.000 đồng.

2. Phương án cho thuê đất thương mại, dịch vụ trả tiền một lần cho cả thời hạn thuê 50 năm:

a) Mức giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất: 2.875.000 đồng/m2 x 12.080,9 m2 = 34.732.587.500 đồng (Ba mươi bốn tỷ, bảy trăm ba mươi hai triệu, năm trăm tám mươi bảy ngàn năm trăm đồng);

b) Hình thức sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua đấu giá quyền sử dụng đất;

c) Thời hạn sử dụng đất: 50 năm kể từ ngày có Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá của UBND tỉnh;

d) Hình thức trả tiền: Trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; thời điểm tính tiền thuê đất kể từ ngày có Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá của UBND tỉnh; được miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản theo quy định tại Khoản 1, Khoản 7 Điều 18 và Khoản 2 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ nhưng không quá 03 năm kể từ ngày có Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá;

e) Mức thu tiền đặt trước: 3.473.000.000 đồng;

g) Bước giá: 695.000.000 đồng.

III. Thời gian nộp hồ sơ, thu tiền đặt trước và đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian nộp hồ sơ: Sẽ có thông báo cụ thể sau.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp - KQH Hương Sơ, đường Nguyễn Văn Linh - thành phố Huế.

IV. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá:

1. Thời gian tổ chức đấu giá: Sẽ có thông báo cụ thể sau.

2. Địa điểm tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp - KQH Hương Sơ, đường Nguyễn Văn Linh - thành phố Huế.

3.  Đấu giá quyền sử dụng đất: công khai, rộng rãi theo Phương án đấu giá được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

4. Đối tượng tham gia: Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo quy định tại Điều 55, Điều 56 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo đúng chức năng sử dụng đất, đúng quy hoạch đã được quy định tại Mục I nói trên, đúng các quy định khác của Luật đất đai năm 2013 và cam kết thực hiện đầu tư, thực hiện dự án theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

  Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá (theo hộ khẩu); một tổ chức có nhiều đơn vị thì chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá; có hai (02) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một Tổng công ty thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một công ty hoặc một doanh nghiệp tham gia đấu giá.

5. Điều kiện được tham gia đấu giá:

Các đối tượng quy định tại Mục IV.4 nêu trên được tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

   - Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường quy định (bao gồm có quy định về các loại giấy tờ kèm theo đơn) và đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá phát hành; trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng chức năng sử dụng đất, đúng quy hoạch, đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013, thực hiện xây dựng đúng hồ sơ thiết kế được phê duyệt, đảm bảo chất lượng công trình và thời gian thực hiện dự án đầu tư;

 - Có Báo cáo tổng quát Dự án đầu tư phù hợp;

 -  Có cam kết thời gian đầu tư để thực hiện dự án không quá 03 năm kể từ ngày có Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá của UBND tỉnh;

 -  Có cam kết tổng mức đầu tư thực hiện dự án 1.000 tỷ đồng trở lên;

 -  Có năng lực tài chính để đảm bảo việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư:

   + Hồ sơ, giấy tờ chứng minh vốn thuộc sở hữu để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án tức là từ 200 tỷ đồng trở lên (có báo cáo tài chính của doanh nghiệp đã được kiểm toán trong vòng 2 năm gần nhất; đối với doanh nghiệp mới hoạt động chưa có báo cáo tài chính được kiểm toán như trên thì phải có các giấy tờ chứng minh tài sản góp vốn của từng cổ đông, đối với cá nhân thì có các giấy tờ chứng minh vốn bằng tiền mặt, vốn tiền gửi ngân hàng,…);

   + Có cam kết của tổ chức tín dụng, ngân hàng hoặc tổ chức, cá nhân khác về việc vay vốn để thực hiện dự án;

- Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác, cụ thể:

   + Thông báo kết quả xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của Sở Tài nguyên và Môi trường đối với các dự án thực hiện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

   + Trích xuất nội dung công bố về tình trạng vi phạm pháp luật đất đai và kết quả xử lý trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai đối với các dự án thuộc địa phương khác;

- Thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp khoản tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá theo quy định.

Trung tâm Phát triển quỹ đất chịu trách nhiệm mời và Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan thẩm định các điều kiện theo quy định tại Khoản 6 phần III của Thông báo này.

6. Điều kiện tổ chức đấu giá Khu đất:

  - Phiên đấu giá được tổ chức khi có ít nhất từ 02 đơn đăng ký trở lên cùng đăng ký 01 Phương án;

  - Trường hợp sau khi thông báo tổ chức đấu giá mà có từ 02 đơn đăng ký trở lên cho mỗi Phương án hoặc chỉ có 01 đơn đăng ký cho mỗi Phương án thì ưu tiên thực hiện Phương án đấu giá hoặc xem xét có Quyết định chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với đối tượng có đơn đăng ký tham gia đấu giá Phương án giao đất ở  kết hợp thương mại, dịch vụ có thời hạn lâu dài;

  - Trường hợp sau khi thông báo tổ chức đấu giá mà chỉ có 01 đơn đăng ký tham gia đấu giá cho mỗi Phương án thì Trung tâm Phát triển quỹ đất tham mưu Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo UBND tỉnh xem xét có Quyết định chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với đối tượng đã đăng ký tham gia đấu giá Phương án theo mức giá khởi điểm đã được công bố;

  - Trường hợp sau khi thông báo tổ chức đấu giá đến lần thứ 02 mà không có đối tượng đăng ký tham gia đấu giá hoặc tổ chức đấu giá ít nhất 02 lần nhưng không thành thì Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh lại giá khởi điểm để tổ chức đấu giá hiệu quả.

V. Hình thức thanh toán khi trúng đấu giá: Tiền mặt, chuyển khoản.

VI.  Địa chỉ liên hệ:

- Trung tâm Phát triển quỹ đất Thừa Thiên Huế - số 24, đường Lê Lợi - thành phố Huế. Điện thoại: 054.3898925 - 054.3898926.

- Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp - KQH Hương Sơ, đường Nguyễn Văn Linh - thành phố Huế.Điện thoại: 0543.589567- 0543.589797./.

 
Khu đất có ký hiệu DVTM-17 thuộc Khu đô thị mới Đông Nam Thủy An
Khu đất có ký hiệu 12 thuộc Khu đô thị mới Đông Nam Thủy An, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy
Ngày 16 tháng 01 năm 2018


RAO VẶT NHÀ ĐẤT
Chuyển nhượng quyền sử dụng đất Khu đất tại Tổ 8, khu vực Đông Phước 1, phường Thủy Biều, thành phố Huế
Chuyển nhượng quyền sử dụng đất lô đất có ký hiệu A 28_1 tại Khu 8 thị trấn Phú Bài, thị xã Hương Thủy
Chuyển nhượng Khu đất tại Lô 109, Quy hoạch khu dân cư Kim Long giai đoạn 4, phường Kim Long, thành phố Huế
Chuyển nhượng Khu nhà đất tại số 110 Nguyễn Hữu Cảnh, phường An Tây, thành phố Huế.

Tin tức mới

Danh Mục Tin Tức
Nhân sự
Tin thị trường
Tin hoạt động của Trung tâm
Rao vặt nhà đất
Thông báo
Phân tích - Nhận định
Chính sách - Quản lý

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN
Hãy gửi email của bạn để nhận bản tin mới nhất từ chúng tôi!

Thống kê truy suất
Trực tuyến
2
Hôm nay
20
Tổng lượt truy cập
121845
 
 
© Bản quyền thuộc Trung tâm Phát triển Qũy đất Thừa Thiên Huế - 2011
Trưởng ban biên tập: Nguyễn Văn Tú

Trung tâm Phát triển quỹ đất Thừa Thiên Huế
Địa chỉ: 24 Lê Lợi, Thành phố Huế
Điện thoại: 0543.898926; 0543.898927
Fax: 0543.898924 / Hotline: 0913 420 286
Email: ptqd.stnmt@thuathienhue.gov.vn
             nvtu.stnmt@thuathienhue.gov.vn