TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT THỪA THIÊN HUẾ
THÔNG TIN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN THỪA THIÊN HUẾ


Các l' đất thuộc Khu nhà biệt thự Nam Vỹ Dạ

Mã bất động sản:
000093
Loại bất động sản:
Đấu giá giao quyền sử dụng đất lâu dài để xây dựng nhà ở
Địa điểm:
Khu quy hoạch nhà biệt thự Nam Vỹ Dạ, Thành phố Huế
Mục đích sử dụng đất:
Đất ở
Thời hạn sử dụng đất:
Lâu dài
Diện tích:
0,00 (m2)
Số lượng lô (căn hộ):
4
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt
(tuỳ theo từng lô):

Xem thông tin ở phần chi tiết

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Sẽ có thông báo cụ thể sau.

Thời gian tổ chức bán đấu giá:
Sẽ có thông báo cụ thể sau.
Địa điểm nộp hồ sơ và tổ chức đấu giá:
Chi nhánh Công ty cổ phần tư vấn dịch vụ về tài sản - bất động sản DATC tại Huế, 22 Tố Hữu - Điện thoại: 0543.832542

Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường có Thông báo số 236/TB-PTQĐ ngày 16/6/2016 về việc bán đấu giá quyền sử dụng đất 04 lô đất thuộc Khu nhà biệt thự Nam Vỹ Dạ, thành phố Huế; nội dung cụ thể  như sau:

I. TÊN, VỊ TRÍ, ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tên quỹ đất: 04 lô đất thuộc Khu nhà biệt thự Nam Vỹ Dạ, thành phố Huế;

2. Diện tích quỹ đất: 1.473,10 m2 ;

3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở;

4. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

5. Hạ tầng kỹ thuật gắn liền với đất: Khu đất đã được đầu tư hạ tầng các hạng mục cơ bản (mặt bằng, nền đường, điện …);

6. Thông số quy hoạch: Thực hiện theo Quyết định số 1641/QĐ-UB ngày 17/5/2005 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết khu nhà biệt thự Nam Vỹ Dạ, thành phố Huế; cụ thể như sau:

  - Tầng cao nhà ở các hộ dân từ 1-3 tầng; cốt nền cao 0,45m so với mặt đường; tầng 1 cao 3,9m; các tầng còn lại cao 3,6m; mái dốc;

  - Chỉ giới xây dựng: Lùi 4m so với chỉ giới đường đỏ;

  - Mật độ xây dựng: ≤ 40%.

7. Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất;

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG KHU ĐẤT:

   Mức giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất căn cứ theo Quyết định của UBND tỉnh về việc quy định giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất 04 lô đất thuộc Khu nhà biệt thự Nam Vỹ Dạ, thành phố Huế; cụ thể như sau:

Stt

Ký hiệu lô đất

Diện tích (m2/lô)

Vị trí lô đất,

loại đường

Mức giá

cụ thể

 (đồng/m2)

Mức giá

khởi điểm

 (đồng/lô)

Ghi chú

1

T14

301,35

Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch 12m và 13m

10.100.000

3.043.635.000

 

2

T30

425,50

Vị trí 1, đường quy hoạch 13m

9.050.000

3.850.775.000

 

3

T31

372,50

Vị trí 1, đường quy hoạch 13m

9.400.000

3.501.500.000

 

4

T32

373,75

Vị trí 1, đường quy hoạch 13m

9.400.000

3.513.250.000

 

III. TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

1. Người được tham gia đấu giá:

   Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất ở theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và đúng các quy định khác của Luật Đất đai 2013;

   Trong mỗi lô đất thì một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá (theo hộ khẩu).

2. Hình thức và phương thức đấu giá:

   Đấu giá quyền sử dụng đất công khai, rộng rãi cho hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp theo từng vòng, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

3. Điều kiện tổ chức phiên đấu giá:

   - Phiên đấu giá được tổ chức khi có ít nhất từ 02 đơn đăng ký trở lên đối với 01 lô đất;

   - Trường hợp sau khi thông báo tổ chức đấu giá mà chỉ có 01 đơn đăng ký tham gia đấu giá đối với 01 lô đất trong tổng số các lô đất đã thông báo thì Trung tâm Phát triển quỹ đất tham mưu Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo UBND tỉnh xem xét có Quyết định chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với đối tượng đã đăng ký tham gia đấu giá lô đất đó theo mức giá khởi điểm đã được công bố.

   - Trường hợp sau khi thông báo tổ chức đấu giá đến lần thứ 02 mà không có người đăng ký tham gia đấu giá thì Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ xem xét, đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh lại giá khởi điểm để tổ chức đấu giá hiệu quả.

4. Mức thu phí tham gia đấu giá: 500.000 đồng/1lần/1lô đất.

5. Mức thu tiền đặt trước:

   Mức thu tiền đặt trước là 15% tổng giá trị quyền sử dụng đất tính theo mức giá khởi điểm của lô đất đấu giá.

6. Bước giá: 150.000.000 đồng.

IV. THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ, THU TIỀN ĐẶT CỌC VÀ DĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

    - Thời gian nộp hồ sơ: Sẽ có thông báo cụ thể sau.

    - Đia điểm nộp hồ sơ:  Chi nhánh Công ty cổ phần tư vấn dịch vụ về tài sản - bất động sản DATC tại Huế, 22 Tố Hữu - Điện thoại 0543.832542.

V. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

    - Thời gian tổ chức đấu giá: Sẽ có thông báo cụ thể sau.

   - Địa điểm tổ chức đấu giá:  Chi nhánh Công ty cổ phần tư vấn dịch vụ về tài sản - bất động sản DATC tại Huế, 22 Tố Hữu - Điện thoại 0543.832542.

VI. HÌNH THỨC THANH TOÁN KHI TRÚNG ĐẤU GIÁ: Tiền mặt, chuyển khoản.

VII.  ĐIA CHỈ LIÊN HỆ:

   - Trung tâm Phát triển quỹ đất Thừa Thiên Huế - số 24, đường Lê Lợi - thành phố Huế. Điện thoại: 054.3898926.

   - Chi nhánh Công ty cổ phần tư vấn dịch vụ về tài sản - bất động sản DATC tại Huế, 22 Tố Hữu - Điện thoại 0543.832542.