TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT THỪA THIÊN HUẾ
THÔNG TIN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN THỪA THIÊN HUẾ


Khu nhà đất Số 49 Đường Hàm Nghi, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế

Mã bất động sản:
000079
Loại bất động sản:
Các Khu nhà đất
Địa điểm:
Số 49 Đường Hàm Nghi, phường Phước Vĩnh, Thành phố Huế
Mục đích sử dụng đất:
Đang đề nghị điều chỉnh
Thời hạn sử dụng đất:
-1 năm
Diện tích:
885,80 (m2)
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt
(tuỳ theo từng lô):

Xem thông tin ở phần chi tiết

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

 Sẽ có thông báo cụ thể sau.

Thời gian tổ chức bán đấu giá:
Sẽ có thông báo cụ thể sau.
Địa điểm nộp hồ sơ và tổ chức đấu giá:
Liên hệ Trung tâm phát triển quỹ đất, số 24 Lê Lợi, thành phố Huế, điện thoại: 0543.898926.

I. Vị trí, đặc điểm khu nhà, đất bán đấu giá:

- Tên khu nhà đất Số 49 Đường Hàm Nghi, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế.

- Vị trí khu đất: Thửa đất số 315, tờ bản đồ số 13, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế.

- Diện tích khu đất: 885,8 m2, trong đó:

        + Diện tích đất trong chỉ giới quy hoạch: 61,7 m2;

        + Diện tích đất ngoài chỉ giới quy hoạch: 824,1 m2;

- Diện tích xây dựng: 329,4 m2

- Đơn giá tối thiểu: Sẽ có thông báo cụ thể sau.

- Thời gian tổ chức đấu giá: Sẽ có thông báo cụ thể sau.