TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT THỪA THIÊN HUẾ
THÔNG TIN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN THỪA THIÊN HUẾ


Khu đất tại th'n Trường Đá, phường Thủy Biều, thành phố Huế (dự án N'ng trại chăm sóc ngựa cũ)

Mã bất động sản:
000075
Loại bất động sản:
Khu đất kêu gọi dự án đầu tư
Địa điểm:
phường Thủy Biêu, thành phố Huế, Thành phố Huế
Mục đích sử dụng đất:
Đất nông nghiệp khác
Thời hạn sử dụng đất:
50 năm
Diện tích:
22.915,00 (m2)
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt
(tuỳ theo từng lô):

Đang trình phê duyệt

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Sẽ có thông báo cụ thể cho khách hàng nộp hồ sơ.

Thời gian tổ chức bán đấu giá:
Sẽ có thông báo cụ thể cho khách hàng nộp hồ sơ.
Địa điểm nộp hồ sơ và tổ chức đấu giá:
Trung tâm phát triển quỹ đất, số 24 Lê Lợi, thành phố Huế, điện thoại: 0543.898926.

Thông báo

Vể việc đang quản lý khu đất tại thôn Trường Đá,

phường Thủy Biều, thành phố Huế.

      UBND tỉnh  ban hành Quyết định số 633/QĐ-UBND ngày 14/4/2012 về việc thu hồi đất khu đất đã cho Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang thuê để đầu tư xây tại thôn Trường Đá, phường Thủy Biều, thành phố Huế và giao cho Trung tâm Phát Triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận, quản lý; vị trí, đặc điểm khu đất như sau.

- Tên khu đất: Khu đất tại thôn Trường Đá, phường Thủy Biều, thành phố Huế (dự án Nông trại chăm sóc ngựa cũ)

- Địa chỉ khu đất: Thửa đất số 177+178, tờ bản đồ số 37, tọa lạc tại thôn Trường Đá, phường Thủy Biêu, thành phố Huế.

- Diện tích khu đất: 22.915 m2.

- Mục đich sử dụng đất: Đất nông nghiệp khác.

- Thời hạn sử dụng: 50 năm.

- Hiện trạng khu đất: Khu đất đã được giải phóng mặt bằng và đầu tư một số hạng mục như: Hệ thống hàng rào, kè đá và mương thoát nước

     Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu đầu tư dự án tại khu đất nói trên xin liên hệ tại Văn Phòng Trung tâm Phát triển quỹ đất, số 24 Lê Lợi, thành phố Huế. Hoặc qua số điện thoại 054.3898926./.