TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT THỪA THIÊN HUẾ
THÔNG TIN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN THỪA THIÊN HUẾ


Khu B - Khu đất trục đường Lê Lợi, thành phố Huế ( Đối diện Khách sạn Hương Giang)

Mã bất động sản:
000073
Loại bất động sản:
Khu đất kêu gọi dự án đầu tư
Địa điểm:
Từ số 106 đến số 114 đường Lê Lợi, Thành phố Huế
Mục đích sử dụng đất:
Đất Dịch vụ thương mại kết hợp đất ở
Thời hạn sử dụng đất:
Lâu dài
Diện tích:
599,65 (m2)
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt
(tuỳ theo từng lô):

Xem thông tin ở phần chi tiết

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Sẽ có thông báo cụ thể sau.

Thời gian tổ chức bán đấu giá:
Sẽ có thông báo cụ thể sau.
Địa điểm nộp hồ sơ và tổ chức đấu giá:
Chi nhánh Công ty cổ phần tư vấn dịch vụ về tài sản - bất động sản DATC tại Huế, 22 Tố Hữu - Điện thoại 02343.832542

    Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường có Thông báo số 45/TB-PTQĐ ngày 14 tháng 02 năm 2017 về việc thông báo (lần thứ 3) bán đấu giá quyền sử dụng đất Khu B (số 106 đến 114 Lê Lợi) - Khu đất trên trục đường Lê Lợi, thành phố Huế như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM KHU ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tên khu đất: Khu B - Khu đất trên trục đường Lê Lợi, thành phố Huế;

2. Địa chỉ khu đất: Từ số 106 đến 114 đường Lê Lợi, thành phố Huế;

3. Diện tích khu đất đấu giá: 599,65 m2.

4. Thông số quy hoạch xây dựng: Thực hiện theo các quy định tại Công văn số 2286/UBND-XD ngày 15/5/2013 của UBND tỉnh về thông số quy hoạch các khu đất trên đường Lê Lợi, thành phố Huế; trong đó có một số tiêu chí chính như sau:

  - Chức năng sử dụng đất: Đất dịch vụ thương mại kết hợp ở;

  - Mật độ xây dựng: ≤ 100%;

  - Chiều cao công trình: ≤ 4 tầng (18m);

  - Chỉ giới xây dựng: Trùng chỉ giới đường đỏ đường Lê Lợi.

5. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

6. Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất;

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG KHU ĐẤT:

    Mức giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất căn cứ theo Quyết định của UBND tỉnh về việc quy định giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất Khu B (số 106 đến 114 Lê Lợi) - Khu đất trên trục đường Lê Lợi, thành phố Huế; cụ thể như sau:

 1. Diện tích khu đất đấu giá quyền sử dụng đất: 599,65 m2;

 2. Đơn giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất là: 76.200.000 đồng/m2;

 3. Mức giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khu đất:

    599,65 m2 x 76.200.000 đồng/m2 = 45.693.330.000,0 đồng;

  (Bốn mươi lăm tỷ, sáu trăm chín mươi ba triệu, ba trăm ba mươi nghìn đồng)

 Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khu đất đã bao gồm lệ phí trước bạ về đất theo qui định.

III. TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

1.  Đấu giá quyền sử dụng đất: công khai, rộng rãi theo Phương án đấu giá được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

2. Người được tham gia đấu giá:

    Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo chức năng sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng chức năng, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và đúng các quy định khác của Luật Đất đai 2013, có dự án đầu tư để sử dụng khu đất phù hợp với quy hoạch;

    Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá (theo hộ khẩu); một tổ chức chỉ được một đơn vị trực thuộc tham gia đấu giá; có hai (02) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một Tổng công ty thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một công ty hoặc một doanh nghiệp tham gia đấu giá.

3. Hình thức và phương thức đấu giá:

    Đấu giá quyền sử dụng đất công khai, rộng rãi bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp theo từng vòng, liên tục cho đến khi không còn đối tượng yêu cầu đấu giá tiếp, đối tượng có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

4. Điều kiện được tham gia đấu giá:

   Các đối tượng quy định tại Mục IV.4 nêu trên được tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

  - Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường quy định (bao gồm có quy định về các loại giấy tờ kèm theo đơn) và đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá phát hành; trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng chức năng sử dụng đất, đúng quy hoạch, đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013, thực hiện xây dựng đúng hồ sơ cấp phép xây dựng, đảm bảo chất lượng công trình;

  - Có Báo cáo tổng quát Dự án đầu tư phù hợp với quy hoạch và quy định của Luật đất đai năm 2013;

  - Thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp khoản tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá theo quy định.

5. Điều kiện tổ chức phiên đấu giá:

  - Phiên đấu giá được tổ chức khi có ít nhất từ 02 đơn đăng ký trở lên;

  - Trường hợp sau khi thông báo tổ chức đấu giá mà chỉ có 01 đơn đăng ký tham gia đấu giá thì Trung tâm Phát triển quỹ đất tham mưu Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo UBND tỉnh xem xét việc giao đất đối với đối tượng đã đăng ký tham gia đấu giá theo mức giá khởi điểm đã được công bố.

  - Trường hợp sau khi thông báo tổ chức đấu giá đến lần thứ 02 mà không có người đăng ký tham gia đấu giá thì Trung tâm Phát triển quỹ đất trình Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh lại phương án và giá khởi điểm.

6. Mức thu phí tham gia đấu giá:

   Thực hiện mức thu phí tham gia đấu giá theo quy định hiện hành.

7. Mức thu tiền đặt trước: 6.850.000.000,0 đồng (Sáu tỷ, tám trăm năm mươi triệu đồng); tương đương 15% giá trị quyền sử dụng khu đất tính theo mức giá khởi điểm của khu đất đấu giá.

8.  Bước giá: 2.000.000.000 đồng;

IV. THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ, THU TIỀN ĐẶT CỌC VÀ DĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

 - Thời gian nộp hồ sơ: Sẽ có thông báo cụ thể sau

 - Địa điểm nộp hồ sơ: Chi nhánh Công ty cổ phần tư vấn dịch vụ về tài sản - bất động sản DATC tại Huế, 22 Tố Hữu - Điện thoại 0543.832542.

V. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

1. Thời gian tổ chức đấu giá:Sẽ có thông báo cụ thể sau

2. Địa điểm tổ chức đấu giá: Chi nhánh Công ty cổ phần tư vấn dịch vụ về tài sản - bất động sản DATC tại Huế, 22 Tố Hữu - Điện thoại 0543.832542.

VI. Hình thức thanh toán khi trúng đấu giá: Tiền mặt, chuyển khoản.

VII.  Địa chỉ liên hệ:

  - Trung tâm Phát triển quỹ đất Thừa Thiên Huế - số 24, đường Lê Lợi - thành phố Huế. Điện thoại:02343.898927 - 02343.898926.

  - Chi nhánh Công ty cổ phần tư vấn dịch vụ về tài sản - bất động sản DATC tại Huế, 22 Tố Hữu - Điện thoại 02343.832542.