TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT THỪA THIÊN HUẾ
THÔNG TIN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN THỪA THIÊN HUẾ


Khu đất tại phường An Tây, thành phố Huế (Khu Du lịch Đồng Quê cũ)

Mã bất động sản:
000056
Loại bất động sản:
Khu đất kêu gọi dự án đầu tư
Địa điểm:
Đường Thiên Thai, Thành phố Huế
Mục đích sử dụng đất:
Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh, xây dựng khu du lịch, dịch vụ.
Thời hạn sử dụng đất:
50 năm
Diện tích:
66.470,00 (m2)
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt
(tuỳ theo từng lô):

Đang trình phê duyệt

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Sẽ có thông báo cụ thể cho khách hàng nộp hồ sơ.

Thời gian tổ chức bán đấu giá:
Sẽ có thông báo cụ thể cho khách hàng nộp hồ sơ.
Địa điểm nộp hồ sơ và tổ chức đấu giá:
Trung tâm phát triển quỹ đất, số 24 Lê Lợi, thành phố Huế, điện thoại: 0543.898926.

Thông báo

Vể việc đang quản lý khu đất tại phường An Tây, thành phố Huế

      UBND tỉnh ban hành Quyết định số 633/QĐ-UBND ngày 14/4/2012 về việc thu hồi đất khu đất đã cho Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang thuê để đầu tư xây dựng khu du lịch Đồng Quê tại phường An Tây, thành phố Huế và giao cho Trung tâm Phát Triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận, quản lý; vị trí, đặc điểm khu đất như sau.

- Tên khu đất: Khu Du lịch Đồng Quê (cũ).

- Địa chỉ khu đất: Thửa đất số 128, tờ bản đò số 74, tọa lạc phường An Tây, thành phố Huế.

- Diện tích khu đất: 66.470 m2.

- Mục đich sử dụng đất: Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh, xây dựng khu du lịch, dịch vụ.

- Thời hạn sử dụng: 50 năm.

- Hiện trạng khu đất: Khu đất đã được giải phóng mặt bằng và đầu tư một số hạng mục như: Hệ thống hàng rào, kè đá và mương thoát nước

     Mọi tổ chức,cá nhân có nhu cầu đầu tư dự án tại khu đất nói trên xin liên hệ tại Văn Phòng Trung tâm Phát triển quỹ đất, số 24 Lê Lợi, thành phố Huế. Hoặc qua số điện thoại 054.3898926./.