TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT THỪA THIÊN HUẾ
THÔNG TIN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN THỪA THIÊN HUẾ


Khu nhà đất số 23 đường Trần Cao Vân (Tỉnh Hội Chữ Thập Đỏ cũ)

Mã bất động sản:
000021
Loại bất động sản:
Các Khu nhà đất
Địa điểm:
Số 23 Trần Cao Vân, TP Huế, Thành phố Huế
Mục đích sử dụng đất:
Đất xây dựng các công trình dịch vụ, căn hộ cao cấp
Thời hạn sử dụng đất:
Lâu dài
Diện tích:
790,90 (m2)
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt
(tuỳ theo từng lô):

Xem ở phần thông tin chi tiết

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Sẽ có thông báo cụ thể sau.

Thời gian tổ chức bán đấu giá:
Sẽ có thông báo cụ thể sau.
Địa điểm nộp hồ sơ và tổ chức đấu giá:
Chi nhánh Công ty cổ phần tư vấn dịch vụ về tài sản - bất động sản DATC tại Huế, 22 Tố Hữu - Điện thoại: 0543.832542

I. VỊ TRÍ, ĐẶC ĐIỂM KHU NHÀ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tên khu nhà đất: Khu nhà đất số 23 Trần Cao Vân, thành phố Huế;

2. Địa chỉ khu nhà đất: Số 23 Trần Cao Vân, phường Phú Nhuận, thành phố Huế;

3. Vị trí khu đất: Thửa đất số 46, tờ bản đồ số 4, phường Phú Nhuận, thành phố Huế;

4. Diện tích khu đất: 790,9 m2; trong đó:

  - Diện tích đất trong chỉ giới quy hoạch: 54,4 m2;

  - Diện tích đất ngoài chỉ giới quy hoạch: 736,5 m2;

  - Diện tích đất đấu giá: 736,5 m2;

5. Tài sản trên đất gắn liền với quyền sử dụng đất:

  - Khu nhà có diện tích xây dựng 284,7 m2;

  - Tổng diện tích sàn là 363,1 m2;

6. Thông số quy hoạch: Theo Quyết định số 833/QĐ-UBND ngày 11/5/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 1852/2005/QĐ-UBND ngày 08/6/2005 của UBND tỉnh như sau:

  - Ranh giới khu đất  

    + Phía Nam: Giáp đường Trần Cao Vân;

    + Phía Đông: Giáp khu đất khách sạn Hoàng Cung;

    + Phía Bắc, Tây: Giáp nhà dân.

  - Chức năng khu đất: Đất xây dựng các công trình dịch vụ, căn hộ cao cấp;

  - Mật độ xây dựng: ≤ 80%;

  - Chiều cao công trình: Tối đa ≤ 45m; tối thiểu ≥ 36m;

  - Chỉ giới xây dựng: Lùi ≥ 6m so với chỉ giới đường đỏ đường Trần Cao Vân (khuyến khích lùi nhiều hơn so với quy định).

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN TRÊN ĐẤT THEO HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Phương án giao đất ở lâu dài:

  - Thời hạn Sử dụng đất: Đất ở lâu dài

  - Giá trị tài sản trên đất:                    603.612.000,0 đồng

  - Đơn giá đất tối thiểu:                       34.000.000,0 đồng/m2

  - Giá trị QSD đất tối thiểu là: 34.000.000,0 x 736,5 = 25.041.000.000,0 đồng

  - Tổng giá trị nhà đất: 603.612.000,0 + 25.041.000.000,0 = 25.644.612.000 đồng

  - Mức thu tiền đặt trước: 3.800.000.00 đồng

  - Bước giá: 600.000.000,0 đồng.

2. Phương án thuê đất 50 năm trả tiền một lần:

  - Thời hạn Sử dụng đất: 50 năm

  - Giá trị tài sản trên đất:                   603.612.000,0 đồng

  - Đơn giá đất tối thiểu:                     17.000.000,0 đồng/m2

  - Giá trị QSD đất tối thiểu là: 17.000.000,0 x 736,5 = 12.520.500.000,0  đồng

- Tổng giá trị nhà đất: 603.612.000,0 +12.520.500.000,0  = 13.124.112.000,0 đồng

  - Mức thu tiền đặt trước: 1.900.000.00 đồng

  - Bước giá: 300.000.000,0 đồng.

III. Thời gian nộp hồ sơ, thu tiền đặt cọc và đăng ký tham gia đấu giá:

  - Thời gian nộp hồ sơ:  Sẽ có thông báo cụ thể sau.

  - Địa điểm nộp hồ sơ: Tại Chi nhánh Công ty cổ phần tư vấn dịch vụ về tài sản - bất động sản DATC tại Huế, 22 Tố Hữu - Điện thoại 0543.842542

 IV. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá:

  - Thời gian tổ chức đấu giá:  Sẽ có thông báo cụ thể sau.

  - Địa điểm tổ chức đấu giá: Chi nhánh Công ty cổ phần tư vấn dịch vụ về tài sản - bất động sản DATC tại Huế, 22 Tố Hữu.

 V. Hình thức và phương thức bán đấu giá:

  - Đấu giá quyền sử dụng đất công khai, rộng rãi theo Phương án đấu giá được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

  - Đối tượng tham gia: Tất cả các tổ chức, cá nhân có đủ khả năng và điều kiện theo quy định.

 VI. Hình thức thanh toán khi trúng đấu giá: Tiền mặt, chuyển khoản.

 VII.  Địa chỉ liên hệ:

  - Trung tâm Phát triển quỹ đất Thừa Thiên Huế - số 24, đường Lê Lợi - thành phố Huế. Điện thoại: 054.3898926.

  - Chi nhánh Công ty cổ phần tư vấn dịch vụ về tài sản - bất động sản DATC tại Huế, 22 Tố Hữu - Điện thoại 0543.842542.