TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT THỪA THIÊN HUẾ
THÔNG TIN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN THỪA THIÊN HUẾ


Khu nhà đất số 41 đường Hoàng Diệu - TP Huế

Mã bất động sản:
000018
Loại bất động sản:
Các Khu nhà đất
Địa điểm:
Số 41 Hòang Diệu, TP Huế, Thành phố Huế
Mục đích sử dụng đất:
Đất ở
Thời hạn sử dụng đất:
Lâu dài
Diện tích:
260,90 (m2)
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt
(tuỳ theo từng lô):

Xem thông tin ở phần chi tiết

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Sẽ có thông báo cụ thể sau.

Thời gian tổ chức bán đấu giá:
Sẽ có thông báo cụ thể sau.
Địa điểm nộp hồ sơ và tổ chức đấu giá:
Liên hệ tại Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường, 24 Lê Lợi - Huế - Điện thoại: 0543.898926

I. VỊ TRÍ, ĐẶC ĐIỂM KHU NHÀ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tên khu nhà đất: Khu nhà đất số 41 Hoàng Diệu, thành phố Huế;

2. Địa chỉ khu nhà đất: Số 41 Hoàng Diệu, phường Tây Lộc, thành phố Huế;

3. Vị trí khu đất: Thửa đất số 42, tờ bản đồ số 31, phường Tây Lộc, thành phố Huế;

4. Diện tích khu đất: 260,9 m2;

Trong đó: - Diện tích đất trong chỉ giới quy hoạch: 2,3 m2;

  - Diện tích đất ngoài chỉ giới quy hoạch: 258,6 m2;

  - Diện tích đất đấu giá: 258,6 m2;

(Theo Bản vẽ hiện trạng nhà, đất Khu nhà đất số 41 Hoàng Diệu tỷ lệ 1/500 do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 14/8/2014).

5. Tài sản trên đất gắn liền với quyền sử dụng đất:

  - Khu nhà 02 tầng có diện tích xây dựng 181,81 m2, trong đó diện tích xây dựng nằm trong chỉ giới quy hoạch 1,0 m2;

  - Tổng diện tích sàn là 213,5 m2;

6. Thông số quy hoạch: Theo Công văn số 430/SXD-KTQH ngày 08/5/2013 của Giám đốc Sở Xây dựng, trong đó có một số tiêu chí chính như sau:

  - Mục đích sử dụng đất: Đất ở, sử dụng lâu dài;

  - Mật độ xây dựng (diện tích xây dựng /diện tích lô đất): ≤ 60%;

  - Chiều cao công trình: ≤ 11m (bao gồm chiều cao mái dốc);

  - Chỉ giới đường đỏ: Đường Hoàng Diệu là 14,5m;

  - Chỉ giới xây dựng: Lùi  ≥ 3m so với chỉ giới đường đỏ đường Hoàng Diệu.

7. Hiện trạng khu nhà đất: Khu nhà đất đã được xác lập sở hữu toàn dân và hiện do Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý.

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN TRÊN ĐẤT THEO HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Giá trị tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất: 167.560.000,0 đồng;

2. Đơn giá đất khởi điểm: 11.500.000,0 đồng/m2;

Giá đất khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất:  258,6 m2 x 11.500.000,0 đồng/m2 = 2.973.900.000,0 đồng;

3. Tổng giá trị khởi điểm quyền sử dụng đất và tài sản trên đất Khu nhà đất:

167.560.000,0 đồng + 2.973.900.000,0 đồng = 3.141.460.000,0 đồng 

(Ba tỷ, một trăm bốn mươi mốt triệu, bốn trăm sáu mươi nghìn đồng).

Tổng giá trị khởi điểm quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của Khu nhà đất số 41 Hoàng Diệu nói trên đã bao gồm lệ phí trước bạ về nhà đất theo quy định.