TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT THỪA THIÊN HUẾ
THÔNG TIN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN THỪA THIÊN HUẾ


Khu đất tại th'n Thượng I, phường Thủy Xuân, thành phố Huế

Mã bất động sản:
000003
Loại bất động sản:
Khu đất kêu gọi dự án đầu tư
Địa điểm:
Thôn Thượng 1, P.Thủy Xuân, TP Huế, Thành phố Huế
Mục đích sử dụng đất:
Xây dựng khu trưng bày, giới thiệu nhà rường, nghề truyền thống và ẩm thực Huế
Thời hạn sử dụng đất:
50 năm
Diện tích:
4.251,20 (m2)
Đơn giá tối thiểu được phê duyệt
(tuỳ theo từng lô):

2.500.000 (đ/m2)

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Sẽ có thông báo cụ thể sau.

Thời gian tổ chức bán đấu giá:
Sẽ có thông báo cụ thể sau.
Địa điểm nộp hồ sơ và tổ chức đấu giá:
Văn phòng Chi nhánh Công ty Cổ phần tư vấn dịch vụ về tài sản - bất động sản DATC tại Huế, 22 Tố Hữu, Huế - Điện thoại: 3832542

* Vị trí, đặc điểm khu đất bán đấu giá:
- Tên khu đất: Khu giới thiệu nhà rường, nghề truyền thống và ẩm thực Huế.
- Diện tích khu đất: 4.251,2 m2
- Địa điểm: thôn Thượng I, phường Thủy Xuân, thành phố Huế.
- Mục đích sử dụng đất: Xây dựng khu trưng bày, giới thiệu nhà rường, nghề truyền thống và ẩm thực Huế.
- Thời hạn sử dụng đất: 50 năm.
-  Thông số quy hoạch:
+ Mật độ xây dựng: ≤ 35%;
+ Chiều cao công trình: ≤ 03 tầng;
+ Chỉ giới đường đỏ:
. Đường Minh Mạng: 26m;
. Đường 1A - Tự Đức: 44m;
. Đường bê tông (phía Tây): 7m;
. Kênh thoát nước qua cầu Lim 1: 18m.
* Giá khởi điểm để chuyển nhượng QSD đất:
- Đơn giá tối thiểu là:                                          2.500.000,0 đồng/m2
- Giá trị quyền sử dụng đất tối thiểu là:         10.628.000.000,0 đồng