TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT THỪA THIÊN HUẾ
THÔNG TIN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN THỪA THIÊN HUẾ


Thông báo đấu giá quyền thuê đất đối với Khu đất có ký hiệu 12 thuộc Khu đô thị mới Đông Nam Thủy An, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy
2018-01-03 (GMT + 7)

 

Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường có Thông báo số 02/TB-PTQĐ ngày 02 tháng 01 năm 2018 về việc Đấu giá quyền thuê đất đối với Khu đất có ký hiệu 12 thuộc Khu đô thị mới Đông Nam Thủy An, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, diện tích  2.243,3 m2

- Giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất thuê theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê 50 năm là: 60.000 đồng/m2/năm 

(chi tiết file đính kèm)